Reformer inden for energimærkning og krav til miljøvenligt design for en bedre fremtid

Energimærker er afgørende for at sikre, at husholdningsapparater er maksimalt bæredygtige, hvilket fører til større energieffektivitet og et ensartet niveau af kvalitet og ydeevne. Nu får EU's energibestemmelser en opdatering, der afspejler de moderne bæredygtighedsniveauer, med klassificeringer fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv) i stedet for det tidligere system med A+, A++ og A+++.

De nye mærker har til formål at belønne energieffektive apparater og samtidig implementere strengere krav til miljøvenligt design og forbedret miljøydeevne. Ændringerne hilses velkommen af Grundig, da de afspejler vores brand-vision perfekt.

Hos Grundig mener vi, at et hjem ikke blot er et tilflugtssted omgivet af fire vægge, der adskiller os fra omverdenen. Det er faktisk det modsatte. Det er her, vi lærer grundlæggende menneskelige værdier, at respektere, dele, være venlige og generøse. Det, der ansporer os til, er troen på, at de kerneværdier, der gør os til bedre mennesker, starter hjemme, og at det, vi lærer i hjemmet, efterfølgende afspejles uden for hjemmet.

Vores hjem er forbundet med omverdenen på flere måder, end vi kan forestille os. Små ting, vi foretager os i hjemmet, kan have stor indflydelse på omverdenen. Selv de mindste daglige handlinger kan bidrage til at skabe en bedre fremtid.

Hos Grundig har vi siden første dag lagt vores kræfter i at skabe en bedre fremtid. Ændringerne i energibestemmelserne bekræfter vores bestræbelser og tilskynder os til at gøre mere.
De nye energimærker og energibestemmelser er udviklet for at imødekomme forbrugernes behov og behovet for bevidst forbrug i hjemmet. Ændringerne gælder for fire grupper af husholdningsapparater:

 1. Opvaskemaskiner
 2. Vaskemaskiner og vaske-/tørremaskiner
 3. Køle-/fryseskabe, frysere, minibarer og vinskabe
 4. Elektroniske skærme, herunder TV-apparater.

 

Lad os se på de to mest markante ændringer:

 1. Nye energimærker giver mere mening og er mere intuitive

Mærkningen anvendte tidligere klassificeringerne A+, A++ og A+++, hvilket betød, at forbrugerne kunne købe et A+-apparat uden at være klar over, at det ikke var mest energieffektive. Nu har mærkningen en simpel skala fra A til G, hvor A er den højeste klassificering, og G er den laveste. Som følge heraf og for at fremme innovation er det nu meget sværere at få en A-klassificering, end det var før.      

 1. Der er et klart fokus på miljøvenligt design i overensstemmelse med en mere bæredygtig fremtid

Med de nye regler bliver design en vigtig del af miljøvenlighed og energieffektivitet. Kravene til miljøvenligt design refererer nu specifikt til at gøre produkter mere bæredygtige og designfunktioner, der bidrager til energieffektivitet i tillæg til den æstetiske skønhed.

Som en del af kravene til miljøvenligt design bliver der også indført nye regler for reservedele. Tilgængeligheden af reservedele og nem reparation og udskiftning for forbrugerne er en del af klassificeringsprocessen. Let tilgængelige vedligeholdelsesoplysninger er et andet krav, der gør bæredygtighed, kvalitet og design til de vigtigste prioriteter for den nye mærkning.

Kort sagt er denne ændring af energibestemmelserne et stort fremskridt for branchen og for Grundig, da æstetisk skønhed og bæredygtighed er vores højeste prioriteter. Med ændringerne vil apparater, der fokuserer på bæredygtighed, i større udstrækning blive belønnet med energimærker, hvilket tilskynder brands til at være innovative og bevæge sig mod en mere bæredygtig fremtid.

Takket være vores fokus på innovation er vores apparater klar til de kommende ændringer, da de er maksimalt energieffektive, hvilket igen vil sikre høje klassificeringer i forhold til det nye mærkningssystem. Husholdningsapparater er kernen i vores hjem og tilværelse. Vi bruger dem hver dag, hvilket betyder, at enhver forbedring af energieffektiviteten og miljøbevidstheden for disse apparater vil påvirke vores indvirkning på verden som helhed. Sammen med ændringer i bestemmelserne vil vi hver især gøre vores del for en mere bæredygtig og bedre fremtid.

Opvaskemaskiner

EU's energimærker til opvaskemaskiner ændres. Efter 1. marts 2021 vil alle energiklassificeringer blive angivet fra A til G i stedet for A+, A++ og A+++.

Klassificeringen af opvaskemaskiners energieffektivitet er baseret på energiforbruget i "Eco"-programmet. "Eco"-programmet anbefales til moderat snavset service og sparer både energi og vand. Dette er det mest effektive opvaskemaskineprogram.

Energimærker giver mange værdifulde oplysninger om et produkt. Her kan du se, hvordan det nye energimærke til opvaskemaskiner ser ud, og hvad symbolerne og tallene står for:
(Lydeffektniveau, reference til 1 pW)

 1. QR-kode
 2. Skala for energieffektivitetsklasser (A-G)
 3. Energieffektivitetsklasse
 4. Energiforbrug for Eco-program i kWh pr. 100 cyklusser (Ny)
 5. Nominel kapacitet i standard antal kuverter for Eco-programmet
 6. Vandforbrug i Eco-program i liter pr. cyklus (Ny)
 7. Eco-programmets varighed (Ny)
 8. Støjniveau i dBA og støjemissionsklasse (Ny)
Vaskemaskiner

EU's energimærker til vaskemaskiner og vaske-/tørremaskiner ændres. Efter 1. marts 2021 vil alle energiklassificeringer blive angivet fra A til G i stedet for A+, A++ og A+++.

Klassificeringen af vaskemaskiners energieffektivitet er baseret på energiforbruget i det nye "Eco 40-60"-program. Programmet "Eco 40-60" anbefales til moderat snavset, holdbart bomulds- og linnedvasketøj med vaskemærkater, der angiver, at den korrekte vasketemperatur er mellem 40 °C og 60 °C.

Her kan du se, hvordan det nye energimærke til vaskemaskiner ser ud, og hvad symbolerne og tallene står for:
(Lydeffektniveau, reference til 1 pW)

 1. QR-kode (Ny)
 2. Skala for energieffektivitetsklasser (A-G)
 3. Energieffektivitetsklasse
 4. Vægtet energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (Ny). Ved beregning af forbrugsværdier tages der hensyn til værdier for kvart, halv og fuld opfyldning.
 5. Nominel kapacitet i kg
 6. Vægtet vandforbrug i liter pr. cyklus (Ny). Ved beregning af forbrugsværdier tages der hensyn til værdier for kvart, halv og fuld opfyldning.
 7. Varigheden af programmet "Eco 40-60" ved nominel kapacitet (Ny). Programmet "Eco 40-60" er grundlaget for at bestemme energiforbrug, vandforbrug, vaske-, centrifugerings- og skylningseffektivitet, restfugtighed, støj og programvarighed.
 8. Centrifugeringseffektivitetsklasse
 9. Støjniveau under centrifugering i dBA*** og støjemissionsklasse (Ny)
Vaske-/tørremaskiner

EU's energimærker til vaskemaskiner og vaske-/tørremaskiner ændres. Efter 1. marts 2021 vil alle energiklassificeringer blive angivet fra A til G i stedet for A+, A++ og A+++.

Klassificeringen af vaskemaskiners energieffektivitet er baseret på energiforbruget i det nye "Eco 40-60"-program. Programmet "Eco 40-60" anbefales til moderat snavset, holdbart bomulds- og linnedvasketøj med vaskemærkater, der angiver, at den korrekte vasketemperatur er mellem 40 °C og 60 °C. Her kan du se, hvordan det nye energimærke til vaske-/tørremaskiner ser ud, og hvad symbolerne og tallene står for:

Programmet "Eco 40-60" er grundlaget for at bestemme energiforbrug, vandforbrug, restfugtighed, støj og programvarighed samt effektiviteten af vask, centrifugering og skylning. Ved beregning af forbrugsværdier tages der hensyn til værdier for kvart, halv og fuld opfyldning. Lydeffektniveau, reference til 1 pW
 

 1. QR-kode (Ny)
 2. Skala for energieffektivitetsklasser (A-G)
 3. A. Energieffektivitetsklasse for hele cyklussen. B. Vaskecyklussens energieffektivitetsklasse
 4. Vægtet energiforbrug for hele cyklussen i kWh pr. 100 cyklusser (Ny)
 5. Vægtet energiforbrug for vaskecyklussen i kWh pr. 100 cyklusser (Ny)
 6. A. Nominel kapacitet for hele cyklussen i kg. B. Nominel kapacitet for vaskecyklussen i kg
 7. A. Vægtet vandforbrug for hele cyklussen i liter pr. cyklus (Ny). B. Vægtet vandforbrug for vaskecyklussen i liter pr. cyklus (Ny)
 8. A. Hele cyklussens varighed ved nominel kapacitet (Ny). B. Vaskecyklussens varighed ved nominel kapacitet (Ny)
 9. Centrifugeringseffektivitetsklasse (Ny)
 10. Støjniveau under centrifugering i dBA og støjemissionsklasse (Ny)
Køle-/fryseskabe

EU's energimærker til køle-/fryseskabe ændres. Efter 1. marts 2021 vil alle energiniveauer blive angivet fra A til G i stedet for A+, A++ og A+++.
For køle-/fryseskabe får energimærkerne en opdatering, herunder ændringer i den måde, rumfang måles på.
Her kan du se, hvordan det nye energimærke til køle-/fryseskabe ser ud, og hvad symbolerne og tallene står for:
(Lydeffektniveau, reference til 1 pW)

 1. QR-kode (Ny)
 2. Skala for energieffektivitetsklasser (A-G)
 3. Energieffektivitetsklasse
 4. Årligt energiforbrug i kWh pr. år
 5. Samlet rumfang af fryserummene
 6. Samlet rumfang af alle afkølede og ikke-frosne rum
 7. Støjniveau i dBA* og støjemissionsklasse (Ny)
Elektroniske skærme

Som en del af ændringerne i EU's energibestemmelser er der blevet indført nogle specifikke bestemmelser, der gælder for TV-apparater og elektroniske skærme. De nye klassificeringer fokuserer på, hvor energibesparende disse produkter er i forhold til skærmens størrelse. Den samlede energieffektivitet måles med klassificeringer baseret på, hvor meget energi der bruges, når TV'et er slukket, på standby, tilsluttet internettet osv. Kravene til miljøvenligt design, f.eks. tilgængelighed af reservedele og reparationsoplysninger, gælder også for TV-apparater.

Her kan du se, hvordan det nye energimærke til TV-apparater ser ud, og hvad symbolerne og tallene står for:

 1. QR-kode (Ny)
 2. Skala for energieffektivitetsklasser (A-G)
 3. Energieffektivitetsklasse bestemt i overensstemmelse med punkt B i Bilag II ved anvendelse af PmåltSDR
 4. Strømforbrug i tændt tilstand i kWh pr. 1000 timer, når der afspilles SDR-indhold, afrundet til nærmeste heltal
 5. Energieffektivitetsklasse bestemt i overensstemmelse med punkt B i Bilag II ved anvendelse af PmåltHDR
 6. Strømforbrug i tændt tilstand i kWh pr. 1000 timer, når der afspilles HDR-indhold, afrundet til nærmeste heltal
 7. Synlig skærmdiagonal i centimeter og tommer samt vandret og lodret opløsning i pixel
Gå til toppen