Energiamerkit ja ekosuunnitteluvaatimukset uudistuvat parempaa tulevaisuutta varten

Energiamerkit auttavat olennaisesti varmistamaan, että kodinkoneet ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Näin ne parantavat myös energiatehokkuutta ja takaavat tasaisen laadun ja tehon. Euroopan unionin energia-asetuksia ollaan päivittämässä vastaamaan tämän päivän kestävän kehityksen tavoitteita. Uudet luokitukset vaihtelevat A:sta (tehokkain) G:hen (vähiten tehokas) aiempien luokitusten A+, A++ ja A+++ sijaan.

Uusilla merkeillä halutaan palkita energiatehokkaita kodinkoneita ja toteuttaa aiempaa tiukempia ekosuunnittelua ja ympäristöystävällisyyttä koskevia vaatimuksia käytännössä. Grundig ottaa uudet muutokset avosylin vastaan, sillä ne ovat täysin linjassa brändivisiomme kanssa.

Me Grundigilla uskomme, että koti on muutakin kuin pelkkä neljän seinän muodostama suojapaikka, joka erottaa meidät muusta maailmasta. Uskomme, että se on paljon enemmän. Juuri siellä opimme tärkeitä arvoja, kuten kunnioitusta, jakamista, kiltteyttä ja ystävällisyyttä. Meitä ajaa eteenpäin usko siihen, että kotona oppimamme perusarvot tekevät meistä parempia ihmisiä ja että nämä sisäiset arvot heijastuvat myös ulospäin.

Kotimme kytkeytyvät muuhun maailmaan niin monin tavoin. Kotona tekemillämme pienilläkin asioilla voi olla suuri vaikutus maailmaan. Voimme luoda paremman tulevaisuuden pienillä arkisilla valinnoillamme.

Me Grundigilla olemme pyrkineet kohti parempaa tulevaisuutta aivan alusta alkaen. Energia-asetusten muutokset ovat selvä merkki siitä, että toimimme oikein, ja ne kannustavat meitä jatkamaan samalla tiellä.

Uudet energiamerkit ja energia-asetukset on kehitetty vastaamaan kuluttajien tarpeisiin ja valveutuneisiin kulutuspäätöksiin kotona. Muutokset koskevat seuraavia neljää kodinkoneiden ryhmää:

 1. Astianpesukoneet
 2. Pesukoneet ja kuivaavat pesukoneet
 3. Jääkaappipakastimet, pakastimet, minibaarit ja viinikaapit
 4. Elektroniset näytöt, mukaan lukien televisiot.

Tutustutaanpa kahteen näkyvimpään muutokseen:

 1. Uudet energiamerkit ovat järkevämpiä ja intuitiivisempia

Aiemmin merkeissä oli luokituksena mm. A+, A++ ja A+++. Kuluttaja saattoi siis ostaa A+-luokitellun laitteen tajuamatta, että se ei kuitenkaan ollut kaikkein energiatehokkain vaihtoehto. Nykyään merkeissä on helppotajuiset merkinnät A:sta G:hen, missä A on ylin luokitus ja G alin. Tämän seurauksena A-luokituksen saaminen on nykyään huomattavasti vaikeampaa kuin aiemmin, mikä myös kannustaa innovoimaan.      

 1. Painopiste on selkeästi ekosuunnittelussa ja kestävämmän tulevaisuuden puolella.

Uusien asetusten myötä suunnittelusta tulee tärkeä osa ympäristöystävällisyyttä ja energiatehokkuutta. Ekosuunnitteluvaatimukset viittaavat nyt selvästi siihen, että tuotteista tulisi tehdä ympäristöystävällisempiä ja että suunnitteluratkaisujen tulisi edistää tyylikkyyden lisäksi myös energiatehokkuutta.

Osana ekosuunnitteluvaatimuksia ollaan ottamassa käyttöön myös uusia varaosasäädöksiä. Varaosien saatavuus ja korjaamisen/vaihtamisen helppous kuluttajille otetaan osaksi arviointiprosessia. Helposti saatavilla olevat huoltotiedot on yksi uusista vaatimuksista, joka tuo ympäristöystävällisyyden, laadun ja suunnittelun uusien merkkien tärkeimpien asioiden joukkoon.

Lyhyesti sanottuna tämä energia-asetusten muutos on valtava askel eteenpäin koko alalle ja Grundigille, sillä meille tuotteiden esteettisyys ja ympäristöystävällisyys ovat aina olleet prioriteeteista tärkeimpiä. Muutosten myötä energiamerkit palkitsevat kestävään kehitykseen panostavat kodinkoneet, mikä kannustaa brändejä innovoimaan ja siirtymään kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Jatkuvan innovointimme ansiosta kodinkoneemme ovat valmiita tuleviin muutoksiin. Olemme tehneet tuotteistamme mahdollisimman energiatehokkaita, mikä takaa meille erinomaiset luokitukset uudessa merkintäjärjestelmässä. Kodinkoneet ovat kodin ja arjen ytimessä. Koska käytämme kodinkoneita päivittäin, pienikin muutos niiden energiatehokkuudessa ja ympäristöystävällisyydessä vaikuttaa suoraan jalanjälkeemme ja sitä kautta koko maailmaan. Yhdessä lakimuutosten kanssa teemme kaikki oman osamme kestävämmän ja paremman tulevaisuuden puolesta. 

Astianpesukoneet

Euroopan unionin energiamerkit muuttuvat astianpesukoneiden osalta. 1.3.2021 lähtien energiatehokkuus ilmaistaan asteikolla A–G ja merkinnät A+, A++ ja A+++ jäävät pois.

Astianpesukoneiden energiatehokkuusluokitus perustuu niiden Eko-ohjelman energiankulutukseen. Eko-ohjelmaa suositellaan keskilikaisille astioille. Se säästää niin energiaa kuin vettäkin. Se on kaikkein tehokkain astianpesuohjelma.

Energiamerkit antavat paljon arvokasta tietoa tuotteesta. Seuraavassa on kuvattu, miltä uusi astianpesukoneen energiamerkki näyttää ja mitä siinä olevat symbolit ja numerot tarkoittavat:
(Äänen tehotason viite 1 pW)

 1. QR-koodi
 2. Energiatehokkuusluokkien asteikko (A–G)
 3. Energiatehokkuusluokka
 4. Eko-ohjelman energiankulutus kilowattitunteina (kWh) 100 pesuohjelmaa kohti (uusi)
 5. Eko-ohjelman nimelliskapasiteetti vakioidussa ympäristössä
 6. Eko-ohjelman vedenkulutus litroina yhtä pesuohjelmaa kohti (uusi)
 7. Eko-ohjelman kesto (uusi)
 8. Melutaso (dBA) ja melupäästöluokka (uusi)
Pesukoneet

Euroopan unionin energiamerkit muuttuvat pesukoneiden ja kuivaavien pesukoneiden osalta. 1.3.2021 lähtien energiatehokkuus ilmaistaan asteikolla A–G ja merkinnät A+, A++ ja A+++ jäävät pois.

Pesukoneiden energiatehokkuusluokitus perustuu niiden Eko 40–60 -ohjelman energiankulutukseen. Eko 40–60 -ohjelmaa suositellaan keskilikaiselle, kestävälle puuvilla- ja pellavapyykille, joiden pesumerkinnöissä pesulämpötilaksi on ilmoitettu 40–60 °C.

Seuraavassa on kuvattu, miltä uusi pesukoneen energiamerkki näyttää ja mitä siinä olevat symbolit ja numerot tarkoittavat:
(Äänen tehotason viite 1 pW)

 1. QR-koodi (uusi)
 2. Energiatehokkuusluokkien asteikko (A–G)
 3. Energiatehokkuusluokka
 4. Painotettu energiankulutus kilowattitunteina (kWh) 100 pesuohjelmaa kohti (uusi). Kulutusarvojen laskennassa on otettu huomioon täysien, puolikkaiden ja neljänneskoneellisten arvot.
 5. Nimelliskapasiteetti kilogrammoina
 6. Painotettu vedenkulutus litroina pesuohjelmaa kohti (uusi). Kulutusarvojen laskennassa on otettu huomioon täysien, puolikkaiden ja neljänneskoneellisten arvot.
 7. Eko 40–60 -ohjelman kesto nimelliskapasiteetilla (uusi). Eko 40–60 -ohjelma on perusteena määritettäessä energiankulutusta, vedenkulutusta, pesu-, linkous- ja huuhtelutehoa, jäännöskosteutta, melua ja ohjelman kestoa.
 8. Linkousteholuokka
 9. Melutaso linkouksen aikana (dBA)*** ja melupäästöluokka (uusi)
Kuivaavat pesukoneet

Euroopan unionin energiamerkit muuttuvat pesukoneiden ja kuivaavien pesukoneiden osalta. 1.3.2021 lähtien energiatehokkuus ilmaistaan asteikolla A–G ja merkinnät A+, A++ ja A+++ jäävät pois.

Pesukoneiden energiatehokkuusluokitus perustuu niiden Eko 40–60 -ohjelman energiankulutukseen. Eko 40–60 -ohjelmaa suositellaan keskilikaiselle, kestävälle puuvilla- ja pellavapyykille, joiden pesumerkinnöissä pesulämpötilaksi on ilmoitettu 40–60 °C. Seuraavassa on kuvattu, miltä uusi kuivaavien pesukoneiden energiamerkki näyttää ja mitä siinä olevat symbolit ja numerot tarkoittavat:

 1. QR-koodi (uusi)
 2. Energiatehokkuusluokkien asteikko (A–G)
 3. A. Koko ohjelman energiatehokkuusluokka. B. Pesuohjelman energiatehokkuusluokka
 4. Koko ohjelman painotettu energiankulutus kilowattitunteina (kWh) 100 pesuohjelmaa kohti (uusi)
 5. Pesuohjelman painotettu energiankulutus kilowattitunteina (kWh) 100 pesuohjelmaa kohti (uusi)
 6. A. Koko ohjelman nimelliskapasiteetti kilogrammoina. B. Pesuohjelman nimelliskapasiteetti kilogrammoina
 7. A. Koko ohjelman painotettu vedenkulutus litroina pesuohjelmaa kohti (uusi). B. Pesuohjelman painotettu vedenkulutus litroina pesuohjelmaa kohti (uusi)
 8. A. Koko ohjelman kesto nimelliskapasiteetilla (uusi). B. Pesuohjelman kesto nimelliskapasiteetilla (uusi)
 9. Linkousteholuokka (uusi)
 10. Melutaso linkouksen aikana (dBA) ja melupäästöluokka (uusi)
Jääkaappipakastimet

Euroopan unionin energiamerkit muuttuvat jääkaappipakastimien osalta. 1.3.2021 lähtien energiatehokkuus ilmaistaan asteikolla A–G ja merkinnät A+, A++ ja A+++ jäävät pois.

Jääkaappipakastimien osalta energiamerkki sisältää päivityksiä myös lokerojen tilavuuden mittaamisessa.

Seuraavassa on kuvattu, miltä uusi jääkaappipakastimien energiamerkki näyttää ja mitä siinä olevat symbolit ja numerot tarkoittavat:
(Äänen tehotason viite 1 pW)

 1. QR-koodi (uusi)
 2. Energiatehokkuusluokkien asteikko (A–G)
 3. Energiatehokkuusluokka
 4. Vuosittainen energiankulutus (kWh/vuosi)
 5. Pakastinlokerojen tilavuus yhteensä
 6. Jääkaappilokerojen tilavuus yhteensä
 7. Melutaso (dBA)* ja melupäästöluokka (uusi)
Elektroniset näytöt

Euroopan unionin asetusmuutokset tuovat mukanaan joitakin erityisesti televisioita ja elektronisia näyttöjä koskevia asetuksia. Uudet luokitukset keskittyvät näiden tuotteiden energiatehokkuuteen näytön koko huomioiden. Niille mitataan kokonaisenergiatehokkuus, ja luokitukset perustuvat kulutettuun energiaan television ollessa poissa päältä, valmiustilassa, kytkettynä internetiin jne. Ekosuunnitteluvaatimukset, kuten varaosien ja huoltotietojen saatavuus, koskevat myös televisioita.

Seuraavassa on kuvattu, miltä uusi televisioiden energiamerkki näyttää ja mitä siinä olevat symbolit ja numerot tarkoittavat:

 1. QR-koodi (uusi)
 2. Energiatehokkuusluokkien asteikko (A–G)
 3. Liitteessä II olevan B-jakson mukaisesti määritetty energiatehokkuusluokka, kun käytetään PmeasuredSDR-arvoa.
 4. Päällä-tilan energiankulutus kilowattitunteina 1 000 tuntia kohti, kun toistetaan SDR-sisältöä, lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä.
 5. Liitteessä II olevan B-jakson mukaisesti määritetty energiatehokkuusluokka, kun käytetään PmeasuredHDR-arvoa.
 6. Päällä-tilan energiankulutus kilowattitunteina 1 000 tuntia kohti, kun toistetaan HDR-sisältöä, lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä.
 7. Näkyvissä olevan näyttöruudun läpimitta senttimetreinä ja tuumina ja horisontaalinen ja vertikaalinen resoluutio pikseleinä.
Siirry ylös