PRIVACYBELEID

Deze pagina verklaart het privacybeleid van Grundig Intermedia GmbH ("Grundig").

Grundig zal alleen persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer verzamelen en gebruiken voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt voorzien of om u nieuws te sturen over de promoties en nieuwe producten van Grundig. Uw persoonlijke identificeerbare gegevens zullen alleen binnen de Grundig-groep worden gebruikt en door zakenpartners die in onze opdracht aan uw verzoek voldoen.

Grundig past best practices en technologieën toe om uw persoonlijke identificeerbare informatie te beschermen tegen verlies, beschadiging, corruptie, manipulatie, niet-geautoriseerde toegang en niet-geautoriseerde openbaarmaking. Als u vragen hebt met betrekking tot de gegevensbeveiliging van Grundig, aarzel dan niet om contact met onze webmaster op te nemen op something@something.com.

Deze website en database worden gehost op [ ] en voor ons beheerd door [ ].

Kruisverwijzingen of hyperlinks op Grundig-websites kunnen u verbinden met andere websites van andere bedrijven. Grundig is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of voor hun beleidsregels inzake gegevensbeveiliging.

We doen er alles aan om te verzekeren dat alle informatie, inhoud en gegevens die op de Grundig-website worden weergegeven met betrekking tot de producten, diensten, nieuws en promoties van Grundig nauwkeurig, up to date en volledig zijn. Vanwege continue productverbetering en andere veranderende omstandigheden, behoudt Grundig zich het recht voor om wijzigingen aan producten, technische gegevens en andere website-inhoud aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Grundig zal alle klachten met betrekking tot de informatie op de website op een eerlijke en redelijke manier behandelen maar kan uiteindelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, ongemak of genomen maatregelen op basis van de informatie die te goeder trouw op deze website wordt weergegeven.

Het auteursrecht op alle teksten en afbeeldingen op deze site behoort toe aan Grundig of haar licentiegevers. U mag alleen bekijken, downloaden en afdrukken voor uw eigen referentie en voor strikte circulatie binnen uw eigen organisatie maar u mag de teksten en afbeeldingen niet aanpassen, er geen verder gebruik van maken en niet kopiëren voor andere personen of er op eender welke manier commercieel gebruik van maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Grundig.

Naar boven