Forbedringer av energimerker og krav til miljøvennlig design for en bedre fremtid

Energimerker er avgjørende for at vi skal kunne forsikre oss om at husholdningsprodukter er så bærekraftige som mulig. De fører til bedre energieffektivitet og et konsekvent kvalitets- og ytelsesnivå. Nå oppdateres EUs energiforskrifter for å gjenspeile moderne bærekraftsnivåer, med klasser fra A (mest effektiv) til G (minst effektiv) i stedet for det tidligere systemet med A+, A++ og A+++.

De nye merkene har som mål å belønne energieffektive produkter, samtidig som det implementeres strengere krav til miljøvennlig design og bedre ytelse med tanke på miljøpåvirkning. Endringene ønskes velkommen av Grundig, siden de er helt i tråd med merkevarevisjonen vår.

I Grundig mener vi at hjemmet ikke bare er fire vegger som skiller oss fra verden utenfor. Tvert imot – det er det motsatte. Det er der vi lærer grunnleggende menneskelige verdier – å vise respekt, dele og være snille og rause. Vi drives av troen på at kjerneverdiene som gjør oss til bedre mennesker, starter hjemme, og at det vi lærer inne, gjenspeiles ute.

Hjemmene våre er knyttet til verden utenfor på flere måter enn vi kan forestille oss. Små ting vi gjør inne, kan ha stor innvirkning på verden utenfor. Med de minste hverdagslige gjøremål kan vi skape en bedre fremtid.

Merkevaren Grundig har jobbet for en bedre fremtid siden dag én. Endringene i energiforskriftene bekrefter innsatsen vår og oppmuntrer oss til å gjøre mer.
De nye energimerkene og energiforskriftene er utviklet for å tilfredsstille forbrukernes behov og behovet for et bevisst forbruk hjemme. Endringene gjelder for fire grupper med husholdningsprodukter:

 1. Oppvaskmaskiner
 2. vaskemaskiner og vask/tørk kombi
 3. kombiskap, frysere, minibarer og vinskap
 4. elektroniske skjermer, inkludert TV-er

La oss se nærmere på de to største endringene:

De nye energimerkene er mer logiske og intuitive.

Tidligere fant man klassene A+, A++, A+++ på merkene. Det betydde at forbrukerne kanskje kjøpte et produkt merket A+ uten å være klar over at det ikke var det mest energieffektive. Nå merkes de ganske enkelt fra A til G, der A er den høyeste klassen og G er den laveste. Som følge av dette, og for å oppmuntre til innovasjon, har det blitt mye vanskeligere å oppnå klasse A enn tidligere.      

Det er et tydelig fokus på miljøvennlig design som er forenlig med en mer bærekraftig fremtid.

Med de nye forskriftene blir design et viktig bidrag til miljøvennlighet og energieffektivitet. Nå nevner kravene til miljøvennlig design spesifikt å gjøre produkter mer bærekraftige og designegenskaper som et bidrag til energieffektivitet i tillegg til estetisk skjønnhet.

Som en del av kravene til miljøvennlig design blir det også implementert nye forskrifter om reservedeler. Forbrukernes tilgang til reservedeler og hvor enkelt det er å utføre reparasjoner og utskiftinger, blir en del av klassifiseringsprosessen. Lett tilgjengelig vedlikeholdsinformasjon er et annet krav som setter bærekraft, kvalitet og design øverst på prioriteringslisten for de nye merkene.

Kort sagt er denne endringen i energiforskriftene et stort steg i riktig retning for bransjen og for Grundig, siden vi har satt estetisk skjønnhet og bærekraft øverst på prioriteringslisten vår. Endringene betyr at produkter som fokuserer på bærekraft, i større grad belønnes med energimerker, slik at merker oppmuntres til å innovere og bli mer bærekraftige.

Takket være fokuset vårt på innovasjon er produktene våre klare for de forestående endringene. De er så energieffektive som de kan være, noe som kommer til å sikre høye klassifiseringer med det nye merkesystemet. Husholdningsprodukter står sentralt i hjemmene og livene våre. Vi bruker dem hver dag. Det betyr at forbedringer i disse produktenes energieffektivitet og miljøvennlighet påvirker det totale fotavtrykket vårt. I tillegg til endringene i forskriftene kommer hver av oss til å gjøre vårt for en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Oppvaskmaskiner

EUs energimerker for oppvaskmaskiner endres. Etter 1. mars 2021 blir alle energiklasser oppgitt fra A til G i stedet for A+, A++ og A+++.

Energieffektivitetsklassen for oppvaskmaskiner er basert på energiforbruket til «Eco»-programmet. «Eco»-programmet anbefales for å vaske middels skitten oppvask og sparer både strøm og vann. Dette er det mest effektive oppvaskprogrammet.

Energimerker gir mange verdifulle opplysninger om et produkt. Her ser du hvordan det nye energimerket for oppvaskmaskiner ser ut, og hva symbolene og tallene står for:
(Lydeffektnivå, referanse 1 pW)

 1. QR-kode
 2. skala for energieffektivitetsklasser (A–G)
 3. energieffektivitetsklasse
 4. energiforbruket til «Eco»-programmet i kWh per 100 sykluser (nytt)
 5. nominell kapasitet i standardkuverter for «Eco»-programmet
 6. vannforbruket til «Eco»-programmet i liter per syklus (nytt)
 7. varigheten til «Eco»-programmet (nytt)
 8. støynivå i dBA og støyklasse (nytt)
Vaskemaskiner

EUs energimerker for vaskemaskiner og vask/tørk kombi endres. Etter 1. mars 2021 blir alle energiklasser oppgitt fra A til G i stedet for A+, A++ og A+++.

Energieffektivitetsklassen for vaskemaskiner er basert på energiforbruket til det nye «Eco 40-60»-programmet. «Eco 40-60»-programmet anbefales for middels skittent, slitesterkt bomullstøy og sengetøy der det står på vaskelappen at riktig vasketemperatur er mellom 40 og 60 °C.

Her ser du hvordan det nye energimerket for vaskemaskiner ser ut, og hva symbolene og tallene står for:
(Lydeffektnivå, referanse 1 pW)

 1. QR-kode (nytt)
 2. Skala for energieffektivitetsklasser (A–G)
 3. Energieffektivitetsklasse
 4. Vektet energiforbruk i kWh per 100 sykluser (nytt). Verdiene ved kvart, halv og full maskin er tatt i betraktning ved beregning av forbruksverdiene.
 5. Nominell kapasitet i kg
 6. Vektet vannforbruk i liter per syklus (nytt). Verdiene ved kvart, halv og full maskin er tatt i betraktning ved beregning av forbruksverdiene.
 7. Varigheten til «Eco 40-60»-programmet ved nominell kapasitet (nytt). «Eco 40-60»-programmet er grunnlaget for fastsettelsen av energiforbruk, vannforbruk, vaske-, sentrifugerings- og skylleeffektivitet, restfuktighet, støy og programmets varighet.
 8. Sentrifugeringseffektivitetsklasse
 9. Støynivå under sentrifugeringssyklusen i dBA*** og støyklasse (nytt)
Vask/tørk kombi

EUs energimerker for vaskemaskiner og vask/tørk kombi endres. Etter 1. mars 2021 blir alle energiklasser oppgitt fra A til G i stedet for A+, A++ og A+++.

Energieffektivitetsklassen for vaskemaskiner er basert på energiforbruket til det nye «Eco 40-60»-programmet. «Eco 40-60»-programmet anbefales for middels skittent, slitesterkt bomullstøy og sengetøy der det står på vaskelappen at riktig vasketemperatur er mellom 40 og 60 °C. Her ser du hvordan det nye energimerket for vask/tørk kombi ser ut, og hva symbolene og tallene står for:
(«Eco 40-60»-programmet er grunnlaget for fastsettelsen av energiforbruk, vannforbruk, restfuktighet, støy og programmets varighet samt vaske-, sentrifugerings- og skylleeffektivitet.
Verdiene ved kvart, halv og full maskin er tatt i betraktning ved beregning av forbruksverdiene.
Lydeffektnivå, referanse 1 pW
)

 1. QR-kode (nytt)
 2. Skala for energieffektivitetsklasser (A–G)
 3. A. Energieffektivitetsklasse for hele syklusen. B. Energieffektivitetsklasse for vaskesyklusen
 4. Det vektede energiforbruket til hele syklusen i kWh per 100 sykluser (nytt)
 5. Det vektede energiforbruket til vaskesyklusen i kWh per 100 sykluser (nytt)
 6. A. Nominell kapasitet for hele syklusen i kg. B. Nominell kapasitet for vaskesyklusen i kg
 7. A. Det vektede vannforbruket til hele syklusen i liter per syklus (nytt). B. Det vektede vannforbruket til vaskesyklusen i liter per syklus (nytt)
 8. A. Varigheten til hele syklusen ved nominell kapasitet (nytt). B. Varigheten til vaskesyklusen ved nominell kapasitet (nytt)
 9. Sentrifugeringseffektivitetsklasse (nytt)
 10. Støynivå under sentrifugeringssyklusen i dBA og støyklasse (nytt)
Kombiskap

EUs energimerker for kombiskap endres. Etter 1. mars 2021 blir alle energinivåer oppgitt fra A til G i stedet for A+, A++ og A+++.

Energimerkene for kombiskap får en oppdatering, som omfatter endringer i måten rommenes volum måles på.

Her ser du hvordan det nye energimerket for kombiskap ser ut, og hva symbolene og tallene står for:
(Lydeffektnivå, referanse 1 pW)

 1. QR-kode (nytt)
 2. Skala for energieffektivitetsklasser (A–G)
 3. Energieffektivitetsklasse
 4. Årlig energiforbruk i kWh per år
 5. Samlet volum for fryserommene
 6. Samlet volum for alle kjølerom og ikke-fryserom
 7. Støynivå i dBA* og støyklasse (nytt)
 8. Lydeffektnivå, referanse 1 pW
Elektroniske skjermer

Endringene i EUs energiforskrifter omfatter noen spesifikke forskrifter som gjelder for TV-er og elektroniske skjermer. De nye klassene fokuserer på hvor effektive disse produktene er i forhold til størrelsen på skjermen. Den generelle energieffektiviteten måles, og klassifiseringen er basert på hvor mye energi TV-en bruker når den er slått av, i standby, koblet til Internett og så videre. Kravene til miljøvennlig design, som tilgang til reservedeler og reparasjonsinformasjon, gjelder også for TV-er.

Her ser du hvordan det nye energimerket for TV-er ser ut, og hva symbolene og tallene står for:

 1. QR-kode (nytt)
 2. Skala for energieffektivitetsklasser (A–G)
 3. Energieffektivitetsklasse fastsatt i henhold til punkt B i vedlegg II ved bruk av PmeasuredSDR
 4. Energiforbruk i påslått modus i kWh per 1000 t, ved avspilling av SDR-innhold, avrundet til nærmeste heltall
 5. Energieffektivitetsklasse fastsatt i henhold til punkt B i vedlegg II ved bruk av PmeasuredHDR
 6. Energiforbruk i påslått modus i kWh per 1000 t, ved avspilling av HDR-innhold, avrundet til nærmeste heltall
 7. Synlig skjerm diagonalt i centimeter og tommer og horisontal og vertikal oppløsning i piksler
Hopp til toppen