Ändringar av kraven på energimärkning och ekodesign för en bättre framtid

Energimärkning är avgörande för att säkerställa att hushållsapparater är maximalt hållbara, vilket ger ökad energieffektivitet och en konsekvent kvalitets- och prestandanivå. Nu får EU:s energibestämmelser en uppdatering som återspeglar moderna hållbarhetsnivåer, med en klassificering från A (mest effektiv) till G (minst effektiv) i stället för det tidigare systemet med A+, A++ och A+++.

Den nya märkningen syftar till att belöna energieffektiva apparater samtidigt som strängare krav införs på ekodesign och förbättrade miljöprestanda. Förändringarna välkomnas på Grundig eftersom de återspeglar vår varumärkesvision perfekt.

På Grundig anser vi att ett hem inte bara är en plats omgiven av fyra väggar som skiljer oss från omvärlden. Faktum är att det är raka motsatsen. Det är här vi lär oss grundläggande mänskliga värden, att visa respekt, dela med oss, vara vänliga och generösa. Det som sporrar oss är tron på att de kärnvärden som gör oss till bättre människor börjar hemma, och att det vi lär oss hemma sedan återspeglas utanför hemmet.

Våra hem är knutna till omvärlden på fler sätt än vi kan föreställa oss. Små saker som vi gör på insidan kan ha stor effekt på utsidan. Med små handlingar i vardagen kan vi skapa en bättre framtid.

På Grundig har vi från allra första dagen riktat våra ansträngningar mot att skapa en bättre framtid. Förändringarna i energibestämmelserna ligger i linje med våra ansträngningar och uppmuntrar oss att göra mer.

Den nya energimärkningen och de nya energibestämmelserna har utvecklats för kundernas medvetna konsumtionsbehov i hemmet. Ändringarna gäller fyra grupper av hushållsapparater:

 1. Diskmaskiner
 2. Tvättmaskiner och kombinerad tvätt/tork
 3. Kyl/frys-kombiskåp, frysar, minibarer och vinlagringsskåp
 4. Elektroniska skärmar, inklusive tv-apparater.

Låt oss ta en titt på de två mest framträdande förändringarna:

 1. Den nya energimärkningen är mer logisk och intuitiv

Tidigare omfattande märkningen A+, A++ och A+++, vilket innebar att konsumenterna kunde köpa en A+-apparat utan att inse att den inte var den mest energieffektiva. Nu går märkningen från A till G, med A som högsta klassificering och G som lägsta. Som en följd av detta, och för att uppmuntra innovationer, är det nu mycket svårare att få A än tidigare.      

 1. Det finns ett tydligt fokus på ekodesign i linje med en mer hållbar framtid

Med de nya bestämmelserna blir konstruktionen en viktig del av miljövänligheten och energieffektiviteten. Kraven på ekodesign syftar nu specifikt till att göra produkterna mer hållbara och att se designfunktioner som en del av energieffektiviteten utöver att vara estetiskt tilltalande.

Som en del av kraven på ekodesign införs också nya regler för reservdelar. Tillgång till reservdelar och enkel reparation och utbyte för konsumenterna ingår i klassificeringsprocessen. Lättillgänglig underhållsinformation är ett annat krav som sätter hållbarhet, kvalitet och design högst bland prioriteringarna för den nya märkningen.

I korthet är denna förändring av energibestämmelserna ett stort steg framåt för branschen och för Grundig, eftersom vi alltid har haft estetisk design och hållbarhet främst bland våra prioriteringar. I och med förändringarna kommer apparater som fokuserar på hållbarhet i större utsträckning att belönas med energimärkningen, vilket uppmuntrar varumärken att förnya sig och gå mot en mer hållbar framtid.

Tack vare vårt fokus på innovation är våra apparater redo för de kommande förändringarna, eftersom de är maximalt energieffektiva, vilket i sin tur garanterar höga betyg med det nya märkningssystemet. Hushållsapparater är en viktig del i våra hem och liv. Vi använder dem varje dag, vilket innebär att varje förbättring av energieffektivitet och miljömedvetenhet hos dessa apparater påverkar våra fotavtryck i världen som helhet. Tillsammans med förändringar i regelverket kommer var och en av oss att göra vår del för en bättre och mer hållbar framtid.

Diskmaskiner

EU:s energimärkning för diskmaskiner ändras. Efter den 1 mars 2021 anges alla energivärden från A till G i stället för A+, A++ och A+++.

Diskmaskiners energieffektivitetsklass baseras på energiförbrukningen med ”Eco”-programmet. ”Eco”-programmet rekommenderas för måttligt smutsad disk och för att spara energi och vatten. Detta är det effektivaste diskmaskinsprogrammet.

Energietiketter ger mycket värdefull information om en produkt. Här beskrivs hur den nya energietiketten för diskmaskiner ser ut och vad symboler och siffror betyder:
(Ljudeffektnivå, referens till 1 pW)

 1. QR-kod
 2. Skala för energieffektivitetsklass (A–G)
 3. Energieffektivitetsklass
 4. Energiförbrukning för miljöprogram i kWh per 100 cykler (nytt)
 5. Klassificerad kapacitet med standardplatsinställningar för miljöprogrammet
 6. Vattenförbrukning för miljöprogram i liter per cykel (nytt)
 7. Varaktighet för miljöprogrammet (nytt)
 8. Bullernivå i dBA och bullerklass (nytt)
Tvättmaskiner

EU:s energimärkning för tvättmaskiner och kombinerad tvätt/tork ändras. Efter den 1 mars 2021 anges alla energivärden från A till G i stället för A+, A++ och A+++.

Tvättmaskinernas energieffektivitetsklass baseras på energiförbrukningen för det nya ”Eco 40-60”-programmet. ”Eco 40-60”-programmet rekommenderas för måttligt smutsad, tålig bomull och linnetvätt med tvättetiketter som anger rätt tvättemperatur mellan 40 °C och 60 °C.

Här beskrivs hur den nya energietiketten för tvättmaskiner ser ut och vad symboler och siffror betyder:

(Ljudeffektnivå, referens till 1 pW)

 1. QR-kod (nytt)
 2. Skala för energieffektivitetsklass (A–G)
 3. Energieffektivitetsklass
 4. Viktad energiförbrukning i kWh per 100 cykler (nytt). Vid beräkning av förbrukningsvärden tas värdena för kvartsfull, halvfull och full maskin med i beräkningen.
 5. Klassificerad kapacitet i kg
 6. Viktad vattenförbrukning i liter per cykel (nytt). Vid beräkning av förbrukningsvärden tas värdena för kvartsfull, halvfull och full maskin med i beräkningen.
 7. Varaktighet för ”Eco 40-60”-programmet vid klassificerad kapacitet (nytt)
 8. ”Eco 40-60”-programmet ligger till grund för fastställande av energiförbrukning, vattenförbrukning, tvätt-, centrifugerings- och sköljningseffektivitet, återstående fuktighet, buller och programmets varaktighet.
 9. Centrifugeringseffektivitetsklass
 10. Bullernivå under centrifugeringscykeln i dBA*** och bullerklass (nytt)
Kombinerad tvätt/tork

EU:s energimärkning för tvättmaskiner och kombinerad tvätt/tork ändras. Efter den 1 mars 2021 anges alla energivärden från A till G i stället för A+, A++ och A+++.

Tvättmaskinernas energieffektivitetsklass baseras på energiförbrukningen för det nya ”Eco 40-60”-programmet. ”Eco 40-60”-programmet rekommenderas för måttligt smutsad, tålig bomull och linnetvätt med tvättetiketter som anger rätt tvättemperatur mellan 40 °C och 60 °C. Här beskrivs hur den nya energietiketten för kombinerad tvätt/tork ser ut och vad symboler och siffror betyder:
(”Eco 40-60”-programmet ligger till grund för fastställande av energiförbrukning, vattenförbrukning, återstående fuktighet, buller, programmets varaktighet samt tvätt-, centrifugerings- och sköljningseffektivitet.
Vid beräkning av förbrukningsvärden tas värdena för kvartsfull, halvfull och full maskin med i beräkningen.
Ljudeffektnivå, referens till 1 pW
)

 1. QR-kod (nytt)
 2. Skala för energieffektivitetsklass (A–G)
 3. A. Energieffektivitetsklass för hela cykeln. B. Energieffektivitetsklass för tvättprogrammet
 4. Viktad energiförbrukning för hela cykeln i kWh per 100 cykler (nytt)
 5. Viktad energiförbrukning för tvättprogrammet i kWh per 100 cykler (nytt)
 6. A. Klassificerad kapacitet för hela cykeln i kg. B. Klassificerad kapacitet för tvättprogrammet i kg
 7. 7. A. Viktad vattenförbrukning för hela cykeln i liter per cykel (nytt). B. Viktad vattenförbrukning för tvättprogrammet i liter per cykel (nytt)
 8. A. Hela cykelns varaktighet vid klassificerad kapacitet (nytt). B. Tvättprogrammets varaktighet vid klassificerad kapacitet (nytt)
 9. Centrifugeringseffektivitetsklass (nytt)
 10. Bullernivå under centrifugeringscykeln i dBA och bullerklass (nytt)
Kyl/frys-kombiskåp

EU:s energimärkning för kyl/frys-kombiskåp ändras. Efter den 1 mars 2021 anges alla energinivåer från A till G i stället för A+, A++ och A+++.
För kyl/frys-kombiskåp får energimärkningen en uppdatering, inklusive ändringar i hur volymerna i kylskåpen mäts.

Här beskrivs hur den nya energietiketten för kyl/frys-kombiskåp ser ut och vad symboler och siffror betyder:
(Ljudeffektnivå, referens till 1 pW)

 1. QR-kod (nytt)
 2. Skala för energieffektivitetsklass (A–G)
 3. Energieffektivitetsklass
 4. Årlig energiförbrukning i kWh per år
 5. Total volym för frysutrymmen
 6. Total volym för alla kylutrymmen och icke-frysutrymmen
 7. Bullernivå i dBA* och bullerklass (nytt)
Elektroniska skärmar

Inom EU har ändringar i energiregleringen införts, vissa särskilda bestämmelser som gäller för tv-apparater och elektroniska skärmar. De nya klassificeringarna fokuserar på hur energieffektiva dessa produkter är baserat på skärmstorleken. Den totala energieffektiviteten mäts med graderingar baserat på hur mycket energi som används när tv:n är avstängd, i viloläge, ansluten till internet osv. Krav på ekodesign såsom tillgång till reservdelar och reparationsinformation gäller även tv-apparater.

Här beskrivs hur den nya energietiketten för tv-apparater ser ut och vad symboler och siffror betyder:

 1. QR-kod (nytt)
 2. Skala för energieffektivitetsklass (A–G)
 3. Energieffektivitetsklass fastställd i enlighet med punkt B i Bilaga II vid användning av PmeasuredSDR
 4. Energiförbrukning i kWh per 1 000 timmar vid uppspelning av SDR-innehåll, avrundat till närmaste heltal
 5. Energieffektivitetsklass fastställd i enlighet med punkt B i Bilaga II vid användning av PmeasuredHDR
 6. Energiförbrukning i kWh per 1 000 timmar vid uppspelning av HDR-innehåll, avrundat till närmaste heltal
 7. Synlig skärmdiagonal i centimeter och tum samt horisontell och vertikal upplösning i pixlar
Tillbaka till toppen