GOOGLE ANALYTICS

Tyto internetové stránky využívají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. pro umožnění analýzy využívání webových stránek. Informace získané používáním služby Google Analytics o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přenášeny a ukládány na serverech společnosti Google ve Spojených státech. Společnost Google bude tyto informace používat, aby vyhodnotila vaše používání webových stránek, aby pro provozovatele webových stránek vytvořila zprávy o aktivitách na webových stránkách a aby poskytovala další služby spojené s používáním webových stránek a  internetu. Google bude tyto informace popřípadě předávat i třetím stranám, pokud je to požadováno zákonem nebo pokud třetí strany tyto informace zpracovávají z pověření společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty. Používáním těchto webových stránek  souhlasíte se zpracováváním údajů, které se vás týkají, společností Google shora popsaným způsobem a ke shora uvedenému účelu.

Zpět nahoru