Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε

Πλυντήριο ρούχων

Συχνές ερωτήσεις

Τα πλυντήρια ρούχων διατίθενται σε διάφορες χωρητικότητες φόρτωσης. Επιπλέον, η χωρητικότητα φορτίου αλλάζει ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Θα πρέπει να αποφεύγετε να φορτώνετε τη συσκευή παραπάνω από τη χωρητικότητά της, καθώς η υπερφόρτωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη σωστή λειτουργία της. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χωρητικότητα φορτίου του πλυντηρίου ρούχων σας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης. Εάν δυσκολεύεστε να βρείτε το εγχειρίδιό σας, πραγματοποιήστε λήψη εδώ χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.  

 

Τα πλυντήρια ρούχων Grundig έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση μη ισορροπημένων φορτίων και τη μείωση της ταχύτητας περιστροφής αντίστοιχα. Για να αποφύγετε ανομοιόμορφα φορτία, πλένετε τα ογκώδη είδη, όπως κουβέρτες, με τουλάχιστον ένα άλλο βαρύ είδος, όπως μια μεγάλη πετσέτα ή άλλη κουβέρτα.

 

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με το πλύσιμο των ρούχων σας, διαβάστε τους οδηγούς μας σχετικά με τη σωστή φόρτωση του πλυντηρίου ρούχων σας, την ποσότητα φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το πλυντήριο ρούχων σας, τον τρόπο επιλογής του κατάλληλου προγράμματος πλύσης, και τον τρόπο πλύσης στηθόδεσμων, αθλητικών παπουτσιών και μάλλινων ρούχων. 

Το πλυντήριο ρούχων σας πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια και να ισορροπεί στα πέλματά του, προκειμένου να λειτουργεί σωστά. Δοκιμάστε να κινήσετε τη συσκευή αριστερά-δεξιά ή μπρος-πίσω. Εάν ταλαντεύεται υπερβολικά, το δάπεδο ή τα πέλματα της συσκευής μπορεί να είναι ανομοιόμορφα.

Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε την ισορροπία της συσκευής. Εάν δεν ισορροπεί, ρυθμίστε τα πέλματα, αναζητώντας κάτω από το πλυντήριο ρούχων και εντοπίζοντας τα παξιμάδια ασφάλισης στα πέλματα. Χαλαρώστε τα και περιστρέψτε τα πόδια δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, μέχρι να έρθουν σταθερά σε επαφή με το δάπεδο. Σφίξτε ξανά όλα τα παξιμάδια ασφάλισης με το χέρι.

Αυτό σημαίνει ότι το κλείδωμα για παιδιά είναι ενεργοποιημένο. Δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα προγράμματα, τη θερμοκρασία, την ταχύτητα ή τις πρόσθετες λειτουργίες όταν το κλείδωμα είναι ενεργό.

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά, πατήστε ταυτόχρονα το πρώτο και το δεύτερο κουμπί πρόσθετων λειτουργιών για τρία δευτερόλεπτα ενώ εκτελείται κάποιο πρόγραμμα. Οι λυχνίες στα κουμπιά θα αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Μπορείτε επίσης να θέσετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση On/Off ενώ δεν εκτελείται κανένα πρόγραμμα, για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα.

Η διαδικασία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του κλειδώματος για παιδιά ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο σας. Εάν οι διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω δεν έχουν αποτέλεσμα, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης. Εάν δυσκολεύεστε να βρείτε το εγχειρίδιό σας, πραγματοποιήστε λήψη εδώ χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

Εάν θέλετε ο κύκλος πλύσης να ολοκληρώνεται αργότερα, μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη ή να ρυθμίσετε μια ώρα λήξης στο επιλεγμένο πρόγραμμα (ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής σας). Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος ή του νερού είναι χαμηλότερο σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Για να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα με καθυστέρηση, φορτώστε το πλυντήριο ρούχων σας και επιλέξτε το πρόγραμμα μαζί με τις πρόσθετες λειτουργίες που χρειάζεστε. Πατήστε το κουμπί Διάρκεια λήξης/Ώρα λήξης (όποιο είναι διαθέσιμο στον πίνακα ελέγχου). Τώρα, μπορείτε να ρυθμίσετε πότε θέλετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλύσης και να ξεκινήσετε το πλυντήριο ρούχων ως συνήθως. Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία καθυστέρησης, απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τη συσκευή.

Για πλυντήρια ρούχων Grundig με κουμπιά Έναρξης με καθυστέρηση στις οθόνες τους, μπορείτε να ρυθμίσετε μια καθυστέρηση κατά την έναρξη του προγράμματος. Φορτώστε το πλυντήριο ρούχων σας και επιλέξτε το πρόγραμμα και τις πρόσθετες λειτουργίες ως συνήθως. Ρυθμίστε την ώρα έναρξης, πιέζοντας το πλήκτρο Έναρξη με καθυστέρηση (ή τα κουμπιά Έναρξη με καθυστέρηση + ή -, εάν διατίθενται). Τώρα, μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων σας. Εάν θέλετε να ακυρώσετε την αντίστροφη μέτρηση και να ξεκινήσετε αμέσως την πλύση, πιέστε το πλήκτρο έναρξης και μειώστε τον χρόνο που απομένει μέχρι να φτάσει στο 0. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί έναρξης, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει κανονικά.

Εάν η οθόνη διαθέτει το κουμπί Χρονικής καθυστέρησης με τους αριθμούς 3, 6 και 9, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ρυθμίσετε πότε θέλετε να ξεκινήσει η διαδικασία πλύσης. Όταν το κουμπί πατηθεί μία φορά, επιλέγεται καθυστέρηση 3 ωρών. Εάν πατήσετε ξανά το ίδιο κουμπί, επιλέγεται καθυστέρηση 6 ωρών. Εάν το πατήσετε άλλη μία φορά, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει σε 9 ώρες. Εάν πατήστε το κουμπί Χρονικής καθυστέρησης ακόμα μία φορά, η λειτουργία καθυστέρησης θα ακυρωθεί. Αφού επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης, μπορείτε να πατήσετε έναρξη και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά την καθορισμένη καθυστέρηση.

Εάν οι παραπάνω περιγραφές δεν ισχύουν για το πλυντήριο ρούχων σας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης. Εάν δυσκολεύεστε να βρείτε το εγχειρίδιό σας, πραγματοποιήστε λήψη εδώ χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με τα πλυντήρια ρούχων, διαβάστε τον οδηγό μας για τα προγράμματα και τις λειτουργίες των πλυντηρίων ρούχων Grundig.

Μπορείτε να τοποθετήσετε το πλυντήριο ρούχων σας οπουδήποτε με πρόσβαση στις υδραυλικές σωληνώσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση του πλυντηρίου ρούχων σας στο γκαράζ, εφόσον οι θερμοκρασίες δεν μειώνονται κάτω από το μηδέν.

Κάθε πλυντήριο ρούχων Grundig διαθέτει έναν μοναδικό σειριακό αριθμό. Βρίσκεται στο πλαίσιο, ακριβώς μέσα στην πόρτα.

Δεν είναι καλή ιδέα να πλένετε τα λευκά μαζί με τα χρωματιστά.

Τα σκουρόχρωμα και χρωματιστά ρούχα μπορούν να ξεβάψουν σε άλλα ρούχα και να βάψουν μόνιμα τα λευκά, ακόμα και αν τα πλύνετε με κρύο νερό. Ξεχωρίστε τα ρούχα σας σε λευκά, χρωματιστά και σκουρόχρωμα και χρησιμοποιήστε κατάλληλα απορρυπαντικά και θερμοκρασίες πλύσης, για να βοηθήσετε τα ρούχα σας να διατηρήσουν το χρώμα τους και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής τους.

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με το πλύσιμο των ρούχων σας, ανατρέξτε στους οδηγούς μας σχετικά με τη σωστή φόρτωση του πλυντηρίου ρούχων σας, την ποσότητα φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το πλυντήριο ρούχων σας, τον τρόπο επιλογής του κατάλληλου προγράμματος πλύσης, και τον τύπο απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Η χρήση υπερβολικής ή πολύ μικρής ποσότητας απορρυπαντικού θα μειώσει την απόδοση της πλύσης. Η σωστή ποσότητα απορρυπαντικού αναγράφεται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσετε τη δόση ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου και το επίπεδο σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με τα ρούχα, ανατρέξτε στον οδηγό μας για το είδος απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

general-cta-image

Είμαστε εδώ για εσάς!

Είτε χρειάζεστε συμβουλές για το προϊόν είτε αγοράζετε αξεσουάρ είτε θέλετε απλώς να μας πείτε τη γνώμη σας, είμαστε εδώ για εσάς.

(888) 352-2356 Monday through Friday 8 a.m. - 5:30 p.m. CST

Περισσότερη υποστήριξη;

Βρείτε τις συχνές ερωτήσεις, οδηγούς βίντεο, άρθρα και πολλά άλλα.