ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato stránka objasňuje zásady ochrany osobních údajů společnosti Beko SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka, Bucharova 1423/6 pro značku Grundig (dále jen "Grundig").

Grundig bude pouze shromažďovat a používat osobní údaje, například jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo k tomu účelu, pro který jste tyto údaje poskytli, nebo aby vás mohla informovat o akčních nabídkách a nových produktech. Vaše osobní identifikační údaje budou použity pouze v rámci skupiny Grundig a obchodními partnery, které jsme pověřili splněním vašeho požadavku.

Grundig používá osvědčené postupy a technologie pro ochranu vašich osobních identifikačních údajů před ztrátou, zničením, zkreslením, manipulací, neoprávněným přístupem a nepovoleným zveřejněním. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zabezpečení dat ve společnosti Grundig, neváhejte kontaktovat našeho webmastera na adrese info@grundig.cz.

Klepnutím na křížový nebo hypertextový odkaz na webových stránkách Grundig můžete přejít na internetové stránky provozované jinými společnostmi. Společnost Grundig však nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah těchto stránek nebo za jejich zásady zabezpečení dat.

Maximální snahou Grundig je zajistit, aby veškeré informace, obsah a data uvedená na webových stránkách společnosti v souvislosti s produkty, službami, novinkami a propagačními akcemi byly přesné, aktuální a úplné. Avšak vzhledem k neustálému zlepšování produktů a jiným měnícím se podmínkám si Grundig vyhrazuje právo na případné změny produktů a technických údajů a jiného obsahu webových stránek bez předchozího upozornění. Grundig bude řešit veškeré stížnosti v souvislosti s informacemi na webových stránkách spravedlivým a rozumným způsobem, ale nebude zodpovědná za jakékoliv ztráty, nepříjemnosti nebo žaloby na základě informací poskytnutých v dobré víře na těchto webových stránkách.

Autorské právo na veškerý text a obrázky na těchto stránkách patří značce Grundig nebo jejím poskytovatelům licencí. Text a obrázky si můžete prohlížet, stahovat a vytisknout pouze pro svou vlastní potřebu a pro šíření pouze ve své organizaci, ale bez konkrétního  písemného povolení nesmíte nic měnit, dále používat, kopírovat pro jinou osobu, nebo komerčně využívat.

 

 

Zpět nahoru