Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.
Přidali jste produkt na seznam přání.
Odstranili jste produkt ze svého seznamu přání.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Určitě chcete vymazat položky ze seznamu přání?
Porovnávat můžete pouze produkty ze stejné kategorie.
Přidali jste položku na porovnání. Jen tak dál!
Odebrali jste položku z porovnání! Jen tak dál!
Váš seznam pro porovnání je plný!
Přidali jste pouze 1 produkt. Přidejte další produkty pro porovnání.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Vítejte ve společnosti Grundig. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje, a to jak v režimu online během používání internetových stránek grundig.com/cs-cz (dále jen „Internetové stránky”), tak v režimu offline.

Doporučujeme, abyste si toto prohlášení o ochraně osobních údajů přečetli celé, abyste měli jistotu, že budete plně informováni. Pokud se však chcete dostat pouze k určité části tohoto prohlášení, můžete kliknutím na nadpis níže získat informace k danému tématu.

Upozorňujeme, že naše produkty a služby jsou určeny pro osoby starší 16 let.

 

Kdo jsme

 

Pokud v textu odkazujeme na „společnost Grundig”, „my” nebo „nás, nám”, rozumí se tím společnost GRUNDIG SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka a její přidružené společnosti zapojené do zpracování vašich osobních údajů. Jsme také členem  Arçelik. Více informací o  Arçelik naleznete na internetových stránkách společnosti  zde.

Pokud máte dotazy týkající se operací zpracování naší mateřské společnosti Arçelik A.S., můžete si prohlédnout jejich zásady ochrany osobních údajů zde.

 

Jak nás kontaktovat

 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak používáme vaše osobní údaje, nebo obecně k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře.

 

Kdy vaše osobní údaje shromažďujeme?

 

 • Když si u nás vytvoříte účet.

 • Když se účastníte soutěží nebo propagačních akcí.

 • Když se rozhodnete účastnit se některých průzkumů, které vám zasíláme.

 • Když nás kontaktujete s dotazy nebo stížnostmi.

 • Když navštívíte naše internetové stránky a používáte svůj účet k nákupu produktů a služeb. Když navštívíte naše internetové stránky, získáváme také automaticky informace prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Tyto soubory můžete spravovat, když navštívíte naše internetové stránky. Další informace najdete v našem upozornění na používání souborů cookie.

 • Když nás kontaktujete ohledně poprodejních služeb, jako je servisní zásah nebo výměna produktu. 

 • Když si koupíte pojištění oprav a údržby nebo prodlouženou záruku, budeme osobní údaje shromažďovat za účelem jejich předání našim obchodním partnerům, kteří vaše pojištění spravují.

 • Když se s námi spojíte přes sociální média – např. pokud zanecháte komentář nebo dotaz na jedné z našich stránek sociálních médií.

 • Když jste dali někomu jinému svolení sdílet s námi informace, které o vás má. Například pokud kupujete naše produkty prostřednictvím třetích stran, které jsou maloobchodními prodejci, nebo jste souhlasili s reklamními nebo analytickými soubory cookie třetích stran.

 • Když vyplníte některé formuláře, například když u nás zaregistrujete svůj spotřebič, abyste aktivovali záruku na produkt.

 • Pro různé účely také shromažďujeme, používáme a sdílíme souhrnné údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje. „Souhrnnými údaji“ se rozumí informace, které lze odvodit z vašich osobních údajů, ale které přímo ani nepřímo neodhalí vaši totožnost, např. souhrnné údaje týkající se všech návštěvníků našich internetových stránek.

Pokud nám poskytnete osobní údaje třetích stran (například situace, kdy reklamujete produkt, který patří členovi rodiny), musíte zajistit, abyste před sdílením jejich osobních údajů s námi informovali příslušnou třetí stranu o tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a vysvětlili jim, že jejich osobní údaje budou zpracovány v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, a případně získat jejich souhlas.

 

Které druhy osobních údajů shromažďujeme?

 

Pokud v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů odkazujeme na „osobní údaje”, rozumí se tím veškeré informace, které mohou být samostatně nebo v kombinaci s dalšími informacemi použity k určení vaší totožnosti.

Druhy informací, které shromažďujeme, jsou uvedeny níže:

 • Pokud od nás zakoupíte produkt nebo u nás máte online účet, můžeme shromažďovat následující informace: vaše jméno, pohlaví, fakturační/doručovací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, uživatelské jméno, platební údaje (včetně údajů o kartě).

 • Podrobnosti o vašich marketingových preferencích, včetně toho, zda vám nevadí, že bychom sdíleli podrobnosti, které se vás týkají, s některými partnery třetích stran.

 • Podrobnosti o vzájemné komunikaci mezi námi a vámi, když nás kontaktujete prostřednictvím našich call center, online nebo jinak.

Například, pokud zavoláte do našich call center, můžeme shromažďovat marketingové informace (například informace o vašich zvycích/preferencích/chování a další informace zaznamenané z našich rozhovorů s vámi), podrobnosti o všech reklamacích nebo poznámkách, které učiníte, podrobnosti o vašich nákupech, které jste provedli, a podrobnosti o produktech, které vyžadují servis (včetně kódu produktu, zjištěných vad, oprav, maloobchodního prodejce a nákladů na rozšířené záruky), a informace o vaší osobní situaci, které jsou relevantní pro naše poskytování služeb. Pokud voláte a požadujete výměnu produktu, můžeme také zpracovat vaše platební údaje. Pamatujte, že hovory do našich call center mohou být nahrávány pro účely kontroly kvality.

 • Podrobnosti o historii nákupu, včetně modelu a sériového čísla zakoupených produktů, maloobchodních prodejců (pokud jste produkt nekoupili přímo od nás) a data nákupu. Výše uvedené kontaktní údaje shromažďujeme také v případě, že jste svůj produkt zaregistrovali pro účely naší záruky.

 • Informace o platební kartě.

 • Podrobnosti o vzájemné komunikaci mezi námi a vámi prostřednictvím našich stránek sociálních médií. Například pokud máte dotazy ohledně našich produktů nebo na naši zeď na Facebooku vkládáte další komentáře, můžeme tento komentář a jakékoli osobní údaje obsažené v tomto komentáři shromažďovat (např. vaše uživatelské jméno užívané na sociálních médiích a jakékoli další údaje o profilu spojeným s komentářem).

 • Kopie dokumentů, které nám poskytnete k prokázání svého věku nebo totožnosti, pokud to vyžaduje zákon. Pokud nám například pošlete žádost týkající se vašich osobních údajů, je možné, že budeme potřebovat další informace k ověření vaší totožnosti. Budeme proto zpracovávat osobní údaje obsažené v dokladech totožnosti, které jste se rozhodli nám poskytnout.

 • Informace, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Údaje, které shromažďujeme automaticky, zahrnují typ internetového prohlížeče nebo mobilního zařízení, váš operační systém, vaši IP adresu, URL vstupní stránky a internetové stránky, na kterou se odkazuje, čas a datum vaší návštěvy internetových stránek a vyhledávané výrazy, které použijete, abyste se dostali na tyto internetové stránky. Další informace naleznete v našem upozornění na používání souborů cookie.

 • Mohou nastat situace, kdy o vás budeme muset zpracovat citlivější informace, které se označují jako „zvláštní kategorie osobních údajů“. Můžeme například shromažďovat určité podrobnosti o vašem zdraví (například poškození zraku nebo sluchu), když pro vás rezervujeme opravy produktu, pokud se domníváte, že naši technici mohou tyto informace během jejich návštěvy u vás za účelem provedení opravy potřebovat.

   

O jaké právní základy se při zpracování vašich osobních údajů opíráme?

 

Podle práva na ochranu údajů existuje několik různých důvodů, pro které můžeme vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat. Mezi tyto důvody patří:

Souhlas. Jedná se o případy, kdy jste nám udělili se shromažďováním a zpracováním vašich údajů souhlas pro konkrétní účel. Například pokud zaškrtnete políčko pro přihlášení k odběru našeho e-mailového zpravodaje.

Plnění smluvních závazků. Za určitých okolností vaše osobní údaje potřebujeme, abychom splnili naše smluvní povinnosti. Pokud si například prostřednictvím našich internetových stránek zakoupíte spotřebič, získáme údaje o vaší adrese, abychom vám produkt mohli zaslat.

Splnění právní povinnosti. Je možné, že budeme muset vaše osobní údaje shromáždit a zpracovat, vyžaduje-li to zákon. Například abychom vám mohli poskytnout záruku na produkt, který jste zakoupili.

Oprávněné zájmy. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud je to pro nás, jakožto společnosti, nezbytné vzhledem k našim oprávněným zájmům, pokud nepřeváží vaše zájmy na ochraně údajů a základní práva. Vaše údaje například použijeme, když nás kontaktujete, abychom mohli reagovat na vaše dotazy, žádosti týkající se produktu (včetně oprav / výměny produktu nebo žádosti o vrácení peněz) a stížnosti.

 

Jak a proč vaše osobní údaje používáme

 

V této části se dozvíte, jak a proč budeme vaše osobní údaje používat, a bude vám vysvětleno, o jaký právní základ se v každém případě opíráme. Pamatujte, že pokud se rozhodnete s námi své osobní údaje nesdílet, je možné, že nebudeme schopni poskytnout služby nebo produkty, které jste požadovali.

V příslušných případech zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely, kterými plníme naše smluvní závazky vůči vám.

 • Abychom vám u nás mohli vytvořit online účet a spravovat ho.

 • Po účely zpracování veškerých objednávek, které učiníte prostřednictvím našich internetových stránek, telefonicky nebo prostřednictvím maloobchodních prodejců třetích stran.  Je možné, že bude nutné předat vaše údaje jiné společnosti za účelem dodání produktu nebo služby, které jste si objednali.

 • Pro účely poskytnutí poprodejních služeb, včetně rezervace a provádění oprav nebo vrácení produktu, zpracování vrácení peněz, zaslání náhradních dílů a příslušenství a poskytování záruky na zakoupené produkty.

 • Pro účely správy některé ze soutěží nebo propagační akce, které se účastníte a které propagujeme my nebo naši obchodní partneři.

V příslušných případech zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely na základě vašeho souhlasu.

 • S vaším souhlasem použijeme vaše osobní údaje, abychom vás e-mailem nebo telefonicky informovali o našich produktech a službách. Můžete se kdykoli z odběru našich marketingových sdělení odhlásit, a to prostřednictvím kteréhokoli z těchto kanálů.

 • S vaším souhlasem sdílíme vaše osobní údaje s našimi přidruženými společnostmi a partnery třetích stran, pokud jste se přihlásili k odběru jejich marketingových sdělení.

 • S vaším výslovným souhlasem zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů o vás za účelem rezervace návštěvy technika a provádění oprav produktu.   

Upozorňujeme na následující: Pokud jste nám dali svůj souhlas, můžete jej kdykoli následně odvolat tím, že nás kontaktujete prostřednictvím údajů uvedených v části „Kontakty“. Tím není dotčena naše možnost opírat se o váš souhlas se zpracováním, které na tomto základě proběhlo, než jste svůj souhlas odvolali. 

V příslušných případech zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely, kterými plníme naši právní povinnost.

 • Abychom vám mohli zasílat sdělení související se službami, která jsou vyžadována v souladu s právními předpisy, nebo jsou nutná za účelem informování o aktualizacích služeb, které vám poskytujeme. Jedná se například o zákonem vyžadované informace týkající se vašich objednávek, oznámení o stažení produktu z prodeje nebo aktualizace našeho prohlášení o ochraně osobních údajů nebo obchodních podmínek.

 • Abychom vám mohli poskytnout záruku na produkt, který jste zakoupili.

 • Abychom vám mohli poskytnout služby týkající se oprav, vrácení peněz nebo výměny zakoupeného produktu, který vám byl dodán v rozporu se smlouvou nebo v případě, že u něj byly zjištěny skryté vady.

 • Abychom mohli ověřit váš věk nebo totožnost, pokud to vyžaduje zákon.

V příslušných případech zpracováváme vaše osobní údaje také pro následující účely na základě našich oprávněných zájmů.

 • Abychom mohli zpracovávat platby a předcházet podvodným transakcím.

 • Abychom mohli reagovat na vaše dotazy, žádosti týkající se produktu (včetně oprav / výměny produktu nebo žádosti o vrácení peněz) a reklamace.

Upozorňujeme, že můžeme o vaší korespondenci s námi vést záznamy, abychom se na ní mohli odvolat v rámci případné budoucí komunikace a prokázat, jak jsme s vámi během celého procesu komunikovali. Tyto informace můžeme také použít pro účely naší marketingové strategie, například tak, že si zaznamenáme podrobnosti o zvycích, preferencích a chování zákazníků vůči konkrétním produktům a službám.

 • Abychom vám mohli zasílat žádosti o zpětnou vazbu a dotazníky a provádět průzkum trhu za účelem zdokonalení našich služeb a hodnocení spokojenosti zákazníků.

 • Abychom si o vás pomocí informací, které jsme o vás shromáždili (jak je popsáno v části „Které druhy osobních údajů shromažďujeme?“), mohli vytvořit profil, jenž nám pomůže naše produkty a služby, jakož i marketingová sdělení, která vám zasíláme, přizpůsobit vám na míru.

 • Abychom vám mohli na našich internetových stránkách dodávat relevantní obsah a měřit a porozumět účinnosti obsahu, který vám poskytujeme.

 • Abychom mohli naše internetové stránky spravovat a chránit (včetně řešení problémů, analýzy údajů, testování, údržby systému, podpory, podávání hlášení a hostingu údajů).

 • Abychom mohli využívat analýzu údajů sloužících ke zdokonalení našich internetových stránek, jejich obsahu, našeho marketingu a uživatelské zkušenosti.

 • Abychom mohli náš podnik a váš účet ochránit před podvodnými a jinými nezákonnými činnostmi.

 • Abychom mohli chránit a prosazovat naše zákonná práva, například pokud by bylo třeba naši společnost hájit v případě soudních sporů.

   

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

 

V některých případech vaše osobní údaje sdílíme se třetími stranami. Typy třetích stran, se kterými sdílíme osobní údaje, jsou popsány níže:

 

Další společnosti ze  Arçelik

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími společnostmi patřícími do  Arçelik, včetně naší mateřské společnosti Arçelik A.S. v Turecku, která může vaše osobní údaje používat pro účely a způsobem, který je v souladu s informacemi uvedenými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Arçelik A.S. zejména zpracovává některé vaše osobní údaje pro účely analýzy a podávání zpráv na globální úrovni, a to na základě svých oprávněných zájmů týkajících se rozvoje podnikání  Arçelik a v souladu s místními pravidly a předpisy. Společnost Arçelik A.S. může vaše osobní údaje poskytnout třetím stranám (jako jsou poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé a veřejné orgány a instituce), pokud je to pro společnost Arçelik A.S. nezbytné tak, aby mohla svou obchodní činnost vykonávat v souladu s výše uvedenými účely a tak, jak je vyžadováno a povoleno platnými právními předpisy.

 

Poskytovatelé služeb

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit společnostem, které poskytují služby nám a dalším členům  Arçelik. Mezi typy poskytovatelů služeb, se kterými spolupracujeme, patří:

 • IT společnosti, které naším jménem provozují naše internetové stránky,

 • doručovací společnosti, jako jsou kurýři, které vám naše produkty dodávají,

 • společnosti zaměřené na přímý marketing, které nám pomáhají spravovat naši elektronickou komunikaci s vámi,

 • společnosti poskytující služby zákazníkům, které provozují a spravují naše call centra,

 • poskytovatelé platebních služeb, kteří spravují naše online platby, pokud nakupujete produkty prostřednictvím našich internetových stránek, a 

 • naše síť techniků, kteří poskytují opravy produktů a služeb, které jste si od nás zakoupili.

Naši poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat ohledně vašich osobních údajích mlčenlivost a nesmí je používat k žádnému jinému účelu než k provádění služeb, které pro nás poskytují.

 

Třetí strany, pokud to vyžadují právní předpisy

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetí straně, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo rozhodnutí soudního orgánu, orgánu veřejné moci nebo státního orgánu nebo pokud je zpřístupnění nezbytné pro národní bezpečnost, prosazování práva nebo jiné záležitosti důležitého veřejného zájmu. 

 

Obchodní partneři

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery pro jejich vlastní účely, pokud je to nezbytné za účelem poskytování produktů a služeb pro vás.

Vaše osobní údaje můžeme také předat třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu, ale pouze v případě, že jste v době poskytnutí svých osobních údajů s tímto udělili souhlas.

 

Odborní poradci

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit odborným poradcům, jako jsou právníci, auditoři a pojišťovny, a to v závislosti na potřebách odborných služeb, které nám poskytují.

 

Třetí strany v souvislosti s prodejem podniku

Pokud prodáváme nebo převádíme naše aktiva nebo jsme jinak zapojeni do fúze nebo převodu podniku/ aktiv, můžeme v rámci této transakce převést vaše osobní údaje jedné nebo více třetím stranám. Dojde-li ke změně ohledně vlastnictví našeho podniku, mohou noví vlastníci použít vaše osobní údaje stejným způsobem, jaký je uveden v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Jiné třetí strany s vaším souhlasem

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s jinými třetími stranami, pokud s tímto sdílením souhlasíte.  

 

Mezinárodní předávání vašich osobních údajů

 

Když sdílíme vaše osobní údaje s našimi přidruženými společnostmi nebo jinými společnostmi, se kterými uzavíráme smlouvy (jak je popsáno v části „S kým vaše osobní údaje sdílíme?“), mohou se tyto společnosti nacházet mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), Spojené království nebo případně mimo zemi vašeho pobytu, a nacházet se v zemích s jinými zákony na ochranu osobních údajů, než jsou zákony v zemi vašeho pobytu. Vaše osobní údaje mohou být předány zejména společnostem patřícím do naší skupiny se sídlem v Turecku, včetně společnosti Arçelik A.S.

Pokud vaše osobní údaje předáme mimo EHP, Spojené království nebo zemi vašeho pobytu, přijmeme opatření k zajištění toho, aby vaše údaje získaly stejnou úroveň ochrany, jako kdyby byly zpracovávány v EHP, Velké Británii nebo v zemi vašeho pobytu. Součástí našich smluv s třetími stranami nebo společnostmi naší skupiny mohou být standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí, které by zajistily, že budou na ochranu vašich osobních údajů poskytnuty vhodné záruky. Kontaktujte nás pomocí údajů v části „Kontakt“, abyste získali další informace o konkrétních opatřeních, která jsme přijali.

Upozorňujeme, že společnost Arçelik A.S. může dále vaše osobní údaje předávat třetím stranám se sídlem v zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů. Takováto předání budou prováděna v souladu s platnými právními předpisy, včetně případných smluvních požadavků stanovených ve standardních smluvních doložkách.

 

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vyžadují a která je v souladu s platnými právními předpisy. To se může týkat i plnění případných právních či účetních požadavků nebo oznamovací povinnosti.  

 

Jak vaše osobní údaje zabezpečujeme?

 

K ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo jejich pozměněním přijmeme přiměřená opatření. Mimo jiné zajišťujeme zabezpečení vašich osobních údajů pomocí šifrování, ochrany heslem a jiným omezením k jejich přístupu.

Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný. I když vynaložíme veškeré úsilí, abychom vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy ochránili, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů, které nám byly předány nezabezpečenými prostředky; jakýkoli takový přenos je na vaše vlastní riziko.

Měli byste rovněž neustále přijímat opatření k zajištění bezpečnosti svých osobních údajů, například tím, že se vyhnete používání zjevných nebo předvídatelných uživatelských ID nebo hesel, budete v pravidelných intervalech hesla měnit a zajistíte, abyste své heslo nebo hesla nezpřístupnili komukoli jinému a abyste neposkytli souhlas třetí straně s přístupem k vašemu uživatelskému účtu a osobním údajům.

 

Jaká máte ve vztahu k vašim osobním údajům práva?

 

Ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech následující práva:

 • požadovat přístup k vašim osobním údajům (obecně známým jako „žádost o přístup subjektu“) a k určitým dalším informacím ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů, které jsou předmětem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů,

 • požadovat opravu případných nepřesných nebo neúplných osobních údajů,

 • požadovat vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování vašich osobních údajů,

 • vznášet proti našemu zpracování námitky,

 • odvolat souhlas, který jste udělili,

 • za určitých podmínek požadovat přenositelnost údajů,

 • podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, který se zabývá ochranou údajů, a

 • napadnout některá automatizovaná rozhodnutí, která o vás činíme a která mají právní nebo jiné podobně významné důsledky. Obvykle takové automatizované rozhodování neprovádíme, ale pokud tak učiníme, jasně uvedeme, kdy se taková rozhodnutí přijímají.

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených v části „Kontakty“.

 

Internetové stránky třetích stran a jejich obsah

 

Třetí strany, jejichž stránky můžete navštívit po kliknutí na odkaz nacházející se na našich internetových stránkách, mohou mít méně přísné zásady ochrany osobních údajů. Na tyto zásady nemáme žádný vliv a žádáme vás, abyste si před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na těchto stránkách přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Soubory cookie

 

Na našich internetových stránkách používáme soubory cookie a podobné technologie. Soubor cookie je malý soubor, který se stáhne do vašeho zařízení při přístupu na naše internetové stránky. Soubor cookie obsahuje informace o vás a vaší návštěvě našich stránek. Soubory cookie jsou široce využívány k tomu, aby internetové stránky fungovaly, k rozlišení jednotlivých uživatelů a ke zjištění, jak internetové stránky na uživatele působí. Další informace o tom, jak soubory cookie a podobné technologie používáme, naleznete v našem upozornění na používání souborů cookie.

 

Správa vašich souborů cookie

 

Aby soubory cookie nebyly přijímány, můžete kdykoli změnit nastavení prohlížeče. Další informace o blokování souborů cookie naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org/. Upozorňujeme, že pokud soubory cookie úplně zablokujete, řada internetových stránek nebude fungovat správně a některé funkce na našich internetových stránkách nebudou fungovat vůbec. 

Své soubory cookie, které jsou nastaveny těmito internetovými stránkami, můžete spravovat kliknutím na tlačítka níže na této stránce.

 


Seznam souborů cookie

 

Soubor cookie je malý datový soubor (textový soubor), který se ukládá v prohlížeči zařízení, když návštěvník vstoupí na stránku, a shromažďuje informace, jako je jazyková předvolba nebo přihlašovací údaje uživatele. Tyto soubory cookie pocházejí od nás a nazýváme je vlastní soubory cookie. Používáme také soubory cookie třetích stran, které pocházejí z jiné domény, než je doména stránky, jež jste navštívili, a které používáme za účelem reklamy a propagace. Soubory cookie a další technologie sledování používáme z následujících důvodů:

 

Soubory cookie pro zvýšení výkonu

Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejsou oblíbené, a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku.

 

Soubory cookie pro zvýšení výkonu

Podskupina souborů cookie

Soubory cookie

Používané soubory cookie

grundig.com/cs-cz

_gclxxxx , _ga , _gid , _gat_UA-

Vlastní

youtube.com

YSC, GPS

Třetí strana

doubleclick.net

IDE

Třetí strana

 

Cílené soubory cookie

Tyto soubory cookie mohou na naší stránce nastavovat partneři z reklamy. Mohou je používat na vytváření profilů o vašich zájmech a podle nich vám zobrazovat reklamy i na jiných stránkách. Neukládají ale vaše osobní informace přímo, nýbrž přes jedinečné identifikátory prohlížeče a internetového zařízení. Pokud je nepovolíte, bude se vám zobrazovat na stránkách méně cílená propagace.

 

Cílené soubory cookie

Podskupina souborů cookie

Soubory cookie

Používané soubory cookie

grundig.com/cs-cz

_fbp

Vlastní

www.facebook.com

 

Třetí strana

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

Třetí strana

doubleclick.net

test_cookie

Třetí strana

facebook.com

fr

Třetí strana

 

Naprosto nezbytné soubory cookie

Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atp. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádně osobní identifikovatelné informace.

 

Naprosto nezbytné soubory cookie

Podskupina souborů cookie

Soubory cookie

Používané soubory cookie

grundig.com/cs-cz

OptanonAlertBoxClosed , OptanonConsent

Vlastní

grundig.com/cs-cz

PHPSESSID

Vlastní

 

  

 

Pokud nedokážete dialog otevřít, je to pravděpodobně způsobeno adBlockerem. Zkuste ho na chvíli pro tuto stránku vypnout.

 

Dozorové úřady

 

Dozorové úřady jsou nezávislé orgány veřejné moci, které prostřednictvím vyšetřovacích a nápravných pravomocí dohlížejí na uplatňování právních předpisů týkajících se ochrany údajů. Poskytují odborné poradenství v otázkách ochrany údajů a vyřizují stížnosti podané proti porušení příslušných právních předpisů o ochraně údajů.

Obecně lze říci, že hlavním kontaktním místem pro otázky týkající se ochrany údajů je dozorový úřad v zemi, kde má dotčená společnost / organizace sídlo. Pokud však tato společnost / organizace zpracovává údaje v různých zemích nebo je součástí skupiny společností usazených v různých zemích, hlavním kontaktním místem může být dozorový úřad v jiné zemi.

Pokud jde o země EHP (Evropského hospodářského prostoru), vyhledejte svůj národní dozorový úřad kliknutím zde.

 

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme průběžně měnit a aktualizovat. Všechny změny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. O případných podstatných změnách nebo dodatcích k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat pomocí vaší e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli, kam vám rovněž zašleme kopii pozměněného prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem, který zajistí, že budete informováni o veškerých změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 12.5.2020.