Alt, hvad du har brug for at vide om

Køle-/fryseskab

FAQ's

Alle køleskabe fungerer optimalt inden for bestemte omgivelsestemperaturer. Disse intervaller kaldes klimaklasser. Dit køleskab fungerer mindre effektivt på et sted, der er for varmt eller for koldt i forhold til dets tolerancetærskel. De tre klimaklasser og deres temperaturintervaller er: 

 

- Sub Normal SN +10 °C til +32 °C

 

- Normal N +16 °C til +32 °C

 

- Subtropisk ST +18 °C til +38 °C

 

- Tropisk T +16 °C til +43 °C

 

Nogle Grundig køle- og fryseskabe kan fungere ved lavere temperaturer end den klimaklasse, der er angivet. For at se den nøjagtige laveste omgivelsestemperatur, som dit Grundig køle- og fryseskab kan fungere i, skal du se i brugervejledningen. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved at bruge dit produkts modelnummer.

Køleskabe uden optøning behøver ikke manuel afrimning. Hvis dit køleskab ikke har en afrimningsfri funktion, skal du afrime det regelmæssigt. 

 

Kontroller fryserummet for frostophobning. Hvis der er synlig frost på de indre vægge, arbejder dit apparat måske mere end nødvendigt for at opnå eller bevare den ideelle temperatur. I så fald skal du manuelt afrime fryserummet. 

 

Det anbefales, at du afrimmer køleskabets fryseafdeling ca. en gang om måneden, eller når frostophobningen når en tykkelse på 0,5 centimeter.

 

Du kan finde flere oplysninger om afrimning af dit fryseskab i din brugervejledning. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af dit produkts modelnummer. 

Når køleskabsdørene åbnes, møder den varme og fugtige luft uden for apparatet den koldere og tørre luft indeni. Det får vanddampene i den varmere luft til at kondensere og derefter fryse fast på indersiden af fryseren. Rimdannelse i fryseren betyder, at køleskabet kører i længere tid, og det reducerer dets ydeevne. 

 

Tag stikket ud af stikkontakten for at afrime. Stil skåle i fryseren og læg nogle håndklæder, der hvor det smeltede vand samles. Lad fryserdøren stå åben. Du kan fremskynde processen ved at placere en skål med varmt vand i fryseren. 

 

Grundig-køle-/fryseskabe med 3 Zone No Frost- og NeoFrost™ Dual Cooling-teknologi forhindrer ophobning af rim, så du ikke behøver at afrime manuelt. Husk, at apparatet muligvis kører i længere tid, når den automatiske afrimningsfunktion er i brug.

Fryserummet lige foran fryserens ventilator kaldes "hurtigfrysning". Kold luft blæses direkte ind på de genstande, der er placeret i hurtigfryserrummet, og fryser dem 10 % hurtigere end genstande, der er placeret andre steder i fryseren. Fast freeze er en automatisk funktion i dit Beko køleskab; der er ingen ekstra indstillinger, du skal aktivere.

Quick Cool bringer temperaturen i kølerummet ned til 1 °C på kort tid. Køleboksen når denne temperatur uanset den indstillede temperaturværdi. Denne funktion er nyttig til hurtig nedkøling af varer, når du har købt mange ting, som du hurtigt vil nedfryse, eller før en fest eller en familiesammenkomst. 

 

For at aktivere den skal du trykke på Quick Cool-knappen på dit Beko-køleskab. Dit køleskab køler rummet ned og vender tilbage til den indstillede temperatur efter 2 timer. Hvis du ønsker at annullere Quick Cool inden da, kan du trykke på knappen igen for at deaktivere den.

Den bedste måde at holde maden frossen på under en strømafbrydelse er ved at lade den ligge i fryseren med døren lukket. 

 

Grundig-frysere er designet til at holde maden frossen i 10 til 18 timer i tilfælde af strømtab. Det er meget længere end det, du kan opnå med andre metoder, som for eksempel brug af køletasker. Hold døråbningerne på et minimum i denne periode.  

 

Du kan finde det nøjagtige tidsrum, hvor din fryser vil holde maden frosen, i brugermanualen. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af produktets modelnummer.

 

Hvis strømsvigtet varer længere end det angivne tidsrum, skal du huske, at du ikke må genfryse optøet mad.

Den anbefalede temperatur er ca. 4 °C til 5 °C for køleskabet og -18 °C for frostrummet. 

Alle Grundig-køleskabe har et unikt serienummer. På de fleste modeller er det placeret inde i apparatet på væggen i venstre side.

 

På køleskabe med fryseren nederst er serienummermærkatet placeret på højre væg. 

 

På køle/fryseskabe med flere døre sidder mærkatet med serienummeret under grøntsagsskufferne. Træk dem ud for at nå det.

general-cta-image

Har du brug for service på dit produkt?

Udfyld formularen for at registrere service på dit Beko-produkt.