Alt, hvad du har brug for at vide om

Køle-/fryseskab

FAQ's

Den slange, der forbinder dine Grundig-køleskabe med vandledningen, består af to dele med et filter imellem. Den første slange er 1 m, og den anden er 4 m, hvilket giver en samlet længde på 5 m.

Det kan tage op til 8-12 timer, før køleskabet producerer brugbare isterninger første gang.De første partier isterninger kan have uregelmæssige former, farver eller andre urenheder, især hvis dit køleskab er en model med rørføring. Det kan være, at du skal kassere de første to eller tre batches, før dit apparat begynder at producere perfekte isterninger.

Lad køleskabet køle ned i 24 timer, så det kan køle vandet ordentligt ned. Desuden skal vanddispenseren have fjernet den indespærrede luft i vandledningen, når den tilsluttes første gang, eller hver gang vandfilteret udskiftes. Placer en stor beholder under vanddispenseren, og begynd at trykke og slippe håndtaget i intervaller på 5 sekunder. Gentag dette, indtil vandet begynder at løbe. Når vandet begynder at løbe, skal du fortsætte med at trykke på og slippe dispenserhåndtaget, indtil der er blevet udleveret i alt 15 liter vand. Dette vil skylle luften ud af filteret og vanddispensersystemet og sikre rent og frisk vand til drikkevand.

Der skal være mindst 5 cm fri plads på siderne, toppen og på bagsiden af køleskabet for at sikre korrekt ventilation.

Før du går i gang, skal du sørge for, at køleskabet er frakoblet, og at hylderne i døren er tomme. Afhængigt af dit køleskabsmodel kan du enten løsne de øverste hængselsskruer og derefter stramme dem, mens du bevarer den korrekte position, eller du kan bruge de justeringsmøtrikker og -bolte, der er forbundet med dørene. Hvis du vil justere dørene lodret, skal du løsne fastgørelsesmøtrikken i bunden. Skru justeringsmøtrikken i overensstemmelse med dørens position. Til sidst spændes fastgørelsesmøtrikken til i den endelige position. For at justere dørene vandret skal du løsne fastgørelsesbolten øverst. Skru justeringsbolten på siden i overensstemmelse med dørens position. Spænd fastgørelsesbolten på toppen til den endelige position. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du justerer dine køleskabsdøre, i din brugervejledning. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af dit produkts modelnummer.

general-cta-image

Har du brug for service på dit produkt?

Udfyld formularen for at registrere service på dit Beko-produkt.