Alt, hvad du har brug for at vide om

Ovn

FAQ's

Ovnlyset er en speciel pære, der kan modstå høje temperaturer. Før du udskifter den, skal du sørge for, at din ovn er slukket og kold. Du kan finde, hvor pæren er placeret, i brugermanualen. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af produktets modelnummer.  

Fjern lampedækslet og pæren ved at dreje dem mod uret. Udskift pæren med samme type som angivet i brugermanualen. Skru pæren fast ved at dreje den med uret. Sæt dækslet på igen, og drej også det med uret.

Det betyder, at din ovn er indstillet til automatisk at slukke på et bestemt tidspunkt. Du skal annullere timerfunktionen, hvis du vil bruge ovnen manuelt.

 

Du kan se i brugermanualen, hvordan du gør dette. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af produktets modelnummer.  

Det betyder, at din ovns tidsindstilling er blevet nulstillet. Dette sker, når strømmen afbrydes. Symbolet forsvinder, når du indstiller ovnens ur. 

 

Du kan se i brugermanualen, hvordan du gør dette. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af produktets modelnummer.  

Det er normalt, at ovnblæseren kører et stykke tid efter, at ovnen er slukket. Dette hjælper med at afkøle ovnen og de elektriske betjeningsanordninger. Den stopper automatisk, når ovnen er kølet ned.

Det er normalt, at din ovn laver en brummelyd, mens den er i gang, eller lige efter at du har slukket for den. Dette er lyden fra den automatiske køleventilator, som hjælper med at afkøle ovnen og dens elektriske betjeningsanordninger. Blæseren kører et stykke tid, efter at ovnen er blevet slukket. Den stopper automatisk, når ovnen er kølet ned.

 

Hvis apparatet ikke fungerer normalt, mens det støjer, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker

Hvis din ovn tilbereder maden eller bager maden ujævnt, skal den muligvis kalibreres.

 

Brug et ovntermometer til at se, om kalibrering er nødvendig. Placer termometeret inde i ovnen, og indstil din ovn til en temperatur efter eget valg. Efter ca. 30 minutter skal du kontrollere termometeret for at se, om det viser den temperatur, du har indstillet.

 

Hvis din ovn er for varm eller for kold, skal den kalibreres. Kontakt en autoriseret servicetekniker for at få apparatet kalibreret.

general-cta-image

Har du brug for service på dit produkt?

Udfyld formularen for at registrere service på dit Beko-produkt.