Alt, hvad du har brug for at vide om

Tørretumbler

FAQ's

Det betyder, at børnesikringen på din tørretumbler er aktiveret. 

 

For at deaktivere børnelåsen skal du trykke på knappen til lydmeddelelse/buzzer og knappen til start/pause/annullering/afslutning af varighed samtidig i tre sekunder, mens et program er i gang. Lysene på knapperne blinker, mens du gør det. 

 

Du kan også sætte programvalgsknappen i positionen On/Off, imens intet program er i gang, for at deaktivere låsen. 

 

Proceduren for at aktivere/deaktivere børnelåsen kan variere afhængigt af din model. Hvis de ovenfor beskrevne procedurer ikke virker, skal du konsultere din brugervejledning. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af dit produkts modelnummer.

Hvis du ønsker, at tørrecyklussen skal slutte på et senere tidspunkt, kan du udsætte starten eller indstille et sluttidspunkt for det valgte program (afhængigt af apparatets model). Dette er især nyttigt, hvis el- eller vandomkostningerne er lavere på bestemte tidspunkter af dagen.

 

For at indstille et forsinket program skal du fylde din tørretumbler og vælge programmet sammen med de ekstra funktioner, du har brug for. Tryk på Slut varighed/sluttid (alt efter hvad der er tilgængeligt på dit kontrolpanel). Du kan nu indstille, hvornår du ønsker, at tørreprocessen skal være afsluttet, og starte din tørretumbler som sædvanlig. Du kan annullere forsinkelsesfunktionen ved at slukke og tænde for apparatet igen.

 

For Grundig-tørretumblere med knapper til forsinket start på deres paneler kan du indstille en forsinkelse af programmets start. Fyld i din tørretumbler, og vælg programmet og de ekstra funktioner som sædvanligt. Indstil starttidspunktet ved at trykke på knappen Delayed Start (eller på knapperne Delayed Start + eller -, hvis de findes). Du kan nu starte din tørretumbler. Hvis du vil annullere nedtællingen og starte tørringen med det samme, skal du trykke på startknappen og reducere den resterende tid, indtil den når 0. Ved at trykke på startknappen igen starter programmet som normalt.

 

Hvis panelet har knappen Time Delay (tidsforsinkelse) med tallene 3, 6 og 9, betyder det, at du kan indstille, hvornår du ønsker, at tørreprocessen skal begynde. Der vælges en 3 timers forsinkelse, når der trykkes én gang på knappen. Hvis du trykker på den samme knap igen, vælges en forsinkelse på 6 timer. Hvis der trykkes endnu en gang, starter programmet om 9 timer. Hvis der trykkes på knappen Time Delay (tidsforsinkelse) en gang mere, annulleres forsinkelsesfunktionen. 

 

Når du har valgt forsinkelsestiden, kan du trykke på start, og programmet starter efter den indstillede forsinkelse.

 

Du kan få flere oplysninger i vores guide om programmer og funktioner i Grundig tørretumblere.

Tørretumblere kræver et godt ventileret, støvfrit miljø for at fungere korrekt. Vi anbefaler ikke, at du bruger din tørretumbler i garagen. 

Hver Grundig tørretumbler har et unikt serienummer. Den er placeret på karmen lige inden for døren.

general-cta-image

Har du brug for service på dit produkt?

Udfyld formularen for at registrere service på dit Beko-produkt.