Alt, hvad du har brug for at vide om

Tørretumbler

FAQ's

Når døren ikke er tætnet korrekt, kan din tørretumbler lække vand. For at undgå dette skal du kontrollere dørens indvendige overflader og rense eventuelle fnug, der har samlet sig på pakningerne. Du kan tørre tætningerne af med en blød, fugtig klud.

Det er normalt, at tørretumblere med varmepumpe laver en metallisk vibrationslyd. Pumpekompressoren laver en metallisk lyd, mens den fungerer. Dette er ikke en funktionsfejl.

 

Hvis du hører mere en skrabende lyd, skal du kontrollere tromlen for fremmedlegemer og fjerne dem. 

 

Hvis dit apparat ikke fungerer normalt, mens det laver denne lyd, skal du kontakte en autoriseret serviceværksted.

Hvis dit apparat er nyt eller ikke har været brugt i et stykke tid, er det normalt at høre en rumlende lyd i et par minutter.

Da tørretumblertromlen roterer, især med store læs, bevæger tørretumbleren sig en smule, mens den kører. Hvis hjulene eller benene i bunden af tørretumbleren er blevet løse eller ujævne, kan de forårsage en knirkende lyd. Hvis lyden er høj og vedvarende, og apparatet ikke fungerer normalt, mens det laver denne lyd, skal du kontakte en autoriseret serviceværksted.

Mange tørretumblere har tromlebærende ruller. Disse ruller kan blive slidt med tiden og miste deres form. Dette medfører, at tørretumblerens tromle ikke roterer korrekt, hvilket fører til en dunkende eller hvinende lyd.

general-cta-image

Har du brug for service på dit produkt?

Udfyld formularen for at registrere service på dit Beko-produkt.