Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker på att du vill rensa din jämförelselista?
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.
SEKRETESSPOLICY

Välkommen till Grundig. Det här sekretessmeddelandet beskriver hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter, både online när du använder Grundig (”webbplatserna”) och offline.

Vi rekommenderar att du läser det här sekretessmeddelandet i sin helhet för att säkerställa att du är helt informerad. Om du bara vill få åtkomst till ett visst avsnitt i det här meddelandet kan du klicka på rubriken nedan för att få åtkomst till informationen för det ämnet.

 

Tänk på att våra produkter och tjänster riktar sig till dem som är 16 år och äldre.

När vi hänvisar till ”Grundig”, ”vi” eller ”oss” hänvisar vi till Beko Nordic AB och dess dotterbolag som är involverade i behandlingen av dina personuppgifter. Vi är också medlem i Arçelik . Mer information om Arçelik finns på webbplats här: https://www.arcelikglobal.com. Om du har frågor om den behandling som vårt moderbolag Arçelik A.S. utför kan du läsa deras sekretesspolicy här: https://www.arcelikglobal.com/en/company/data-privacy-policy/
Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter eller det här meddelandet i allmänhet kan du kontakta oss via support.nordic@beko.com
När du skapar ett konto hos oss. När du deltar i tävlingar eller kampanjer. När du väljer att delta i undersökningar som vi skickar till dig. När du kontaktar oss med frågor eller klagomål. När du besöker våra webbplatser och använder ditt konto för att köpa produkter och tjänster. När du besöker våra webbplatser samlar vi även in information automatiskt via cookies och liknande teknik. Du kan hantera dessa när du besöker våra webbplatser. Mer information finns i vårt cookiemeddelande . När du kontaktar oss för eftermarknadstjänster, till exempel service eller produktbyten. När du köper en försäkring för reparation och underhåll eller utökad garanti samlar vi in personuppgifter för att skicka dem till våra affärspartner för att hantera din försäkring. När du interagerar med oss på sociala medier – t.ex. när du skickar en kommentar eller en fråga på någon av våra sidor på sociala medier. När du har gett någon annan tillåtelse att dela information som de innehar om dig med oss. Om du till exempel köper våra produkter via tredjepartsåterförsäljare eller om du har samtyckt till reklam- eller analyscookies från tredje part. När du fyller i formulär, till exempel när du registrerar apparaten hos oss, för att aktivera produktgarantin. Dessutom samlar vi in, använder och delar aggregerade uppgifter som statistiska eller demografiska uppgifter för samtliga ändamål. Aggregerade uppgifter avser information som kan härledas från dina personuppgifter, men som inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet, t.ex. aggregerade data som rör alla våra webbplatsbesökare. Om du förser oss med personuppgifter från tredje part (till exempel situationen när du klagar på en familjemedlems produkt), måste du se till att du meddelar berörd tredje part innan du delar deras personuppgifter med oss genom att visa dem detta sekretessmeddelande, förklara att deras personuppgifter kommer behandlas i enlighet med detta sekretessmeddelande och erhålla deras samtycke, när så är lämpligt.
När vi talar om ”personuppgifter” i det här sekretessmeddelandet innebär det all information som kan användas fristående eller i kombination med annan information för att identifiera dig. De typer av information vi samlar in anges nedan: Om du köper en produkt från oss eller om du har ett onlinekonto hos oss kan vi samla in följande information: Ditt namn, kön, fakturerings-/leveransadress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn, betalningsinformation (inklusive kortuppgifter). Information om dina marknadsföringsinställningar, inklusive om du är nöjd med att vi delar dina uppgifter med tredjepartspartner. Information om dina interaktioner med oss när du kontaktar oss via våra callcenter, online eller på annat sätt. När du till exempel ringer våra callcenter kan vi samla in marknadsföringsinformation (t.ex. information om dina vanor, preferenser eller ditt beteende, och annan information som noteras i våra samtal med dig), uppgifter om eventuella klagomål eller kommentarer du gör, uppgifter om inköp du har gjort och produkter som kräver service (inklusive produktkod, defekter som hittats, reparationer, återförsäljare och kostnad för utökade garantier), och information om dina personliga omständigheter som är relevanta för vår tjänsteleverans. Om du ringer för att begära en produktersättning kan vi även behandla din betalningsinformation. Kom ihåg att samtal till våra callcenter kan spelas in i kvalitetskontrollsyfte. Information om din inköpshistorik, inklusive modell och serienummer för inköpta produkter, återförsäljare (när du inte köpte en produkt direkt från oss) och inköpsdatum. Vi samlar också in de kontaktuppgifter som nämns ovan när du registrerar din produkt för vår garanti. Betalkortsinformation. Information om dina interaktioner med oss via våra sidor på sociala medier. När du till exempel frågar om våra produkter eller lägger upp andra kommentarer på vår Facebook-vägg, kan vi samla in den kommentaren och alla personuppgifter i den (t.ex. ditt användarnamn på sociala medier och andra profiluppgifter som är kopplade till kommentaren). Kopior av dokument som du tillhandahåller oss för att bevisa din ålder eller identitet när lagen så kräver. Om du till exempel skickar en begäran om dina personuppgifter till oss kan vi behöva ytterligare information för att verifiera din identitet. Vi kommer därför att behandla personuppgifter som finns i de identitetsdokument du väljer att tillhandahålla oss. Information som vi samlar in via cookies och liknande teknik. Data som vi samlar in inkluderar automatiskt typen av webbläsare eller mobil enhet, ditt operativsystem, din IP-adress, URL-adressen för landningssidan och den hänvisande webbplatsen, tid och datum för ditt besök på webbplatserna och söktermerna som du använder för att nå webbplatserna. Du finner mer information i vårt cookiemeddelande . Det kan finnas omständigheter då vi behöver behandla mer känslig information om dig, vilket kallas ”särskilda kategorier av personuppgifter”. Vi kan till exempel samla in viss information om din hälsa (till exempel syn- eller hörselskada) när vi bokar produktreparationer åt dig, om du anser att våra tekniker kan behöva denna information när de besöker dig för att utföra reparationerna.
Enligt dataskyddslagen finns det flera olika skäl enligt vilka vi kan komma att samla in och behandla dina personuppgifter. Dessa inkluderar: Samtycke. I dessa fall har du gett oss ditt samtycke till att samla in och behandla dina uppgifter för ett visst ändamål. Om du till exempel kryssar i en ruta för att prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post. Fullgöra avtalsenliga skyldigheter. I vissa fall behöver vi dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. Om du till exempel köper en produkt via våra webbplatser samlar vi in dina adressuppgifter för att skicka produkten till dig. Fullgöra en rättslig förpliktelse. Om lagen kräver det kan vi behöva samla in och behandla dina personuppgifter. Till exempel för att ge dig en garanti för en produkt som du har köpt. Berättigade intressen. Vi kan behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för våra berättigade intressen som företag, där detta inte åsidosätter dina dataskyddsintressen och grundläggande rättigheter. Vi kommer till exempel att använda dina uppgifter när du kontaktar oss för att få svar på frågor, skicka produktrelaterade förfrågningar (inklusive förfrågningar om produktreparationer/byten eller begäran om återbetalning) och för att skicka klagomål.
I det här avsnittet beskrivs hur och varför vi kommer att använda dina personuppgifter och förklarar den rättsliga grunden vi förlitar oss på i varje fall. Kom ihåg att om du väljer att inte dela dina personuppgifter med oss kanske vi inte kan tillhandahålla de tjänster eller produkter som du begärt. I tillämpliga fall behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål baserat på våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig: För att skapa och administrera ditt onlinekonto hos oss. För att behandla beställningar som du gör genom att använda våra webbplatser, per telefon eller via tredjepartsåterförsäljare. Observera att dina uppgifter kan behöva vidarebefordras till ett annat företag för att leverera den produkt eller tjänst som du beställt. För att tillhandahålla eftermarknadstjänster, inklusive bokning och utförande av produktreparationer eller -returer, behandling av återbetalningar, sändning av reservdelar och tillbehör, samt för att tillhandahålla en garanti för produkter som du köpt. För att administrera de tävlingar eller kampanjer som du har deltagit i och som marknadsförs av oss och våra affärspartner. I tillämpliga fall behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål baserat på ditt samtycke. Med ditt samtycke använder vi dina personuppgifter för att hålla dig informerad om våra produkter och tjänster via e-post eller telefon. Du kan när som helst välja att inte ta emot marknadsföring från oss via någon av dessa kanaler. Med ditt samtycke delar vi dina personuppgifter med våra tredjepartsdotterbolag och partner när du har valt att ta emot marknadsföringskommunikation från dem. Med ditt uttryckliga samtycke behandlar vi särskilda kategorier av personuppgifter om dig i syfte att boka teknikerbesök samt utföra produktreparationer. Obs! Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återkalla det genom att kontakta oss med hjälp av informationen i ”Så här kontaktar du oss”. Detta påverkar inte våra möjligheter att använda ditt samtycke till behandling som skedde på denna grund innan du återtog ditt samtycke. I tillämpliga fall behandlar vi dina personuppgifter i följande syften för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. För att skicka servicerelaterade meddelanden som krävs enligt lag, eller som är nödvändiga för att informera dig om uppdateringar av de tjänster vi tillhandahåller dig. Till exempel information som krävs enligt lag om dina beställningar, meddelanden om produktåterkallelser eller uppdateringar av vår sekretesspolicy eller våra villkor. För att ge dig en garanti för den produkt du har köpt. För att förse dig med reparation, återbetalning eller byte av den produkt som du har köpt, för bristande överensstämmelse eller vid gömda/dolda fel. För att verifiera din ålder eller identitet när lagen kräver det. I tillämpliga fall behandlar vi dina personuppgifter i följande syften grundat på våra berättigade intressen. För att behandla betalningar och förhindra bedrägliga transaktioner. För att svara på dina frågor, produktrelaterade förfrågningar (inklusive förfrågningar om produktreparationer/byten eller begäran om återbetalning) och klagomål. Tänk på att vi kan föra register över din korrespondens med oss så att vi kan informera om all framtida kommunikation, och visa hur vi kommunicerade med dig under hela processen. Vi kan också använda den här informationen för att informera om vår marknadsföringsstrategi, till exempel genom att notera detaljer om kundvanor, preferenser och beteenden för specifika produkter och tjänster. Skicka förfrågningar om feedback och undersökningar till dig och utföra marknadsundersökningar så att vi kan förbättra våra tjänster och bedöma kundnöjdheten. För att skapa en profil av dig med hjälp av information som vi samlar in om dig (enligt beskrivningen ”Vilka typer av personuppgifter samlar vi in?”) för att anpassa våra produkter och tjänster samt vår marknadsföringskommunikation efter dig. Tillhandahålla relevant webbplatsinnehåll till dig på alla våra webbplatser för att mäta eller förstå effekten av innehållet vi ger dig. Förvalta och skydda våra webbplatser (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och dataförvaltning). Använda dataanalys för att förbättra våra webbplatser, vårt innehåll, vår marknadsföring och vår användarupplevelse. För att skydda vår verksamhet och ditt konto från bedrägeri och andra olagliga aktiviteter. För att skydda eller genomdriva våra juridiska rättigheter, till exempel försvara vårt företag vid rättsliga tvister.
Vi delar ibland dina personuppgifter med tredje part. De typer av tredje parter som vi delar personuppgifter med beskrivs nedan:
Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag inom Arçelik , inklusive vårt moderbolag Arçelik A.S. i Turkiet, som kan använda dina personuppgifter för olika syften och på ett sätt som överensstämmer med informationen som anges i detta sekretessmeddelande. I synnerhet kommer Arçelik A.S. att behandla vissa av dina personuppgifter för analys och rapportering på global nivå, baserat på dess berättigade intressen vid utvecklingen av Arçelik verksamhet och efterlevnad av lokala regler och förordningar. Arçelik A.S. kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part (t.ex. tjänsteleverantörer, ombud och myndigheter och institutioner) när det är nödvändigt för Arçelik A.S. att lagenligt utföra sina affärsaktiviteter i enlighet med de syften som anges ovan och enligt vad som krävs och tillåts enligt gällande lag.
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster till oss och andra medlemmar i Arçelik . Exempel på de typer av tjänsteleverantörer som vi arbetar med omfattar: IT-företag som driver webbplatserna på våra vägnar, Leveransföretag, som kurirer, som levererar våra produkter till dig, Direktmarknadsföringsföretag som hjälper oss att hantera vår elektroniska kommunikation med dig, Kundtjänstföretag som driver och hanterar våra callcenter, Leverantörer av betalningstjänster som hanterar våra onlinebetalningar där du köper produkter via våra webbplatser, och Vårt nätverk av ingenjörer som tillhandahåller reparationstjänster till de produkter och tjänster som du har köpt från oss. Våra tjänsteleverantörer måste hålla dina personuppgifter konfidentiella och får inte använda dem för något annat ändamål än att utföra de tjänster de utför för oss.
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att efterleva en rättslig förpliktelse eller ett beslut från en rättslig myndighet, en offentlig myndighet eller ett statligt organ eller om det är nödvändigt för nationell säkerhet, brottsbekämpning eller andra frågor av allmänt intresse.
Vi kan dela dina personuppgifter med våra affärspartner för deras egna ändamål om det är nödvändigt för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig. Vi kan även vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part för deras direkta marknadsföringsändamål, men endast om du har givit ditt samtycke vid den tidpunkt då du lämnar ut dina personuppgifter.
Vi kan lämna ut personuppgifter till professionella rådgivare, t.ex. jurister, revisorer och försäkringsbolag, efter behov när det gäller de professionella tjänster som de tillhandahåller oss.
Om vi säljer eller överför tillgångar eller på annat sätt är inblandade i en sammanslagning eller en affärs-/tillgångsöverföring kan vi överföra dina personuppgifter till en eller flera tredje parter som en del av transaktionen. Om en förändring sker i vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta sekretessmeddelande.
Vi kan även dela dina personuppgifter med andra tredje parter när du samtycker till sådan delning.
När vi delar dina personuppgifter med våra dotterbolag eller andra företag som vi anlitar (enligt beskrivningen i ”Vem delar vi dina personuppgifter med?”) kan dessa företag vara belägna utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), Storbritannien eller det land där du bor, i förekommande fall, och i länder med olika lagar för skydd av personuppgifter än lagarna i ditt bosättningsland. Dina personuppgifter kan i synnerhet överföras till våra koncernföretag i Turkiet, inklusive Arçelik A.S. Om vi överför dina personuppgifter utanför EES, Storbritannien eller ditt hemland, i förekommande fall, vidtar vi åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter får samma skyddsnivå som om de behandlades inom EES, Storbritannien eller ditt bosättningsland, enligt förekommande. Vi kan till exempel inkludera standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen i våra avtal med tredje part eller våra koncernföretag för att säkerställa att det finns skydd för dina personuppgifter. Kontakta oss med hjälp av uppgifterna i ”Så här kontaktar du oss” för mer information om de specifika åtgärder vi har vidtagit. Tänk på att Arçelik A.S. kan överföra dina personuppgifter till tredje part i länder som inte tillhandahåller en tillräcklig nivå av dataskydd. Sådana överföringar kommer utföras i enlighet med gällande lagar, inklusive där så är tillämpligt, avtalskrav som anges i standardavtalsklausuler
Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som det rimligen är nödvändigt för de ändamål som anges i detta sekretessmeddelande och i enlighet med gällande lagar. Detta kan omfatta att uppfylla juridiska krav, redovisnings- eller rapporteringskrav.
Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk eller ändring. Bland annat säkerställer vi säkerheten för dina personuppgifter genom kryptering, lösenordsskydd och genom att på annat sätt begränsa åtkomsten till dem. Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter enligt vad som krävs enligt lag, kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till oss via osäkra sätt, all sådan överföring sker på egen risk. Du bör även fortsätta att vidta åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra: till exempel undvika att använda tydliga eller förutsägbara användarnamn eller lösenord, ändra dina lösenord med jämna mellanrum och se till att du inte har lämnat ut ditt/dina lösenord till någon annan och att du inte har gett någon tredje part samtycke till åtkomst till ditt användarkonto och dina personuppgifter.
Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med de villkor som anges i tillämpliga lagar: för att begära åtkomst till dina personuppgifter (kallas ofta ”registrerads begäran om åtkomst”) och till viss ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter som det här sekretessmeddelandet är avsett att behandla, för att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter, för att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, för att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, för att återkalla samtycke som du har gett, under vissa omständigheter för att kräva dataportabilitet, för att lämna in ett klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet för dataskydd, och för att bestrida vissa automatiserade beslut vi fattar om dig som har rättsliga eller på annat sätt betydande konsekvenser. Vi utför normalt inte sådana automatiserade beslut, men om vi gör det kommer vi att göra det tydligt att sådana beslut fattas. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i ”Så här kontaktar du oss”.
Tredje part, vars webbplatser du besöker efter att ha klickat på en länk från webbplatserna, kan ha mindre strikta sekretesspolicyer. Vi har ingen kontroll över dessa policyer och uppmanar dig att läsa deras sekretessregler innan du lämnar ut personuppgifter till sådana webbplatser.
Vi använder cookies och liknande teknik på våra webbplatser. En cookie är en liten fil som laddas ned på din enhet när du öppnar en webbsida på webbplatserna. Cookien innehåller information om dig och ditt besök på våra webbplatser. Cookies används ofta för att få webbplatser att fungera, för att särskilja unika användare och för att lära sig hur användare interagerar med webbplatserna. I vårt cookiemeddelande finns det mer information om hur vi använder cookies och liknande teknik.
Du kan när som helst ändra webbläsarinställningarna så att cookies inte accepteras. Du kan läsa mer om hur du blockerar cookies på https://www.allaboutcookies.org/. Tänk på att om du blockerar cookies helt kommer många webbplatser inte att fungera ordentligt, och vissa funktioner på våra webbplatser kommer inte att fungera alls. Cookies kan accepteras genom att klicka på ”Fortsätt” eller avvisas genom att klicka på ”X” på webbplatsens cookiebanderoll. Om du väljer att avvisa cookies kommer du inte att kunna dra nytta av webbplatsens hela funktion. När du accepterar cookies på en cookiebanderoll och bestämt dig för att avvisa kan du ställa in eller anpassa din webbläsarkontroll för att avvisa cookies. Du hittar mer information om hur du gör detta på: https://www.allaboutcookies.org. Se Cookieslista her: Helt nödvändiga cookies Följande cookies är nödvändiga för att webbplatserna ska fungera, exempelvis för att säkra webbplatserna eller tillhandahålla en tjänst du efterfrågat. Dessa är ”sessionscookies” (cookies som upphör vid slutet av varje användarsession) och ”permanenta cookies” (cookies som stannar kvar på din enhet efter din session). Cookienamn Syfte sesID Denna cookie används för att identifiera användarens unika session på webbplatsen och förbinder besökarens unika session med data på serversidan. Denna cookie upphör vid slutet av sessionen (när du stänger din webbläsare). __cfduid Denna cookie är kopplad till webbplatser som använder sig av CloudFlare för att snabba på sidans laddningstid. Enligt CloudFlare används den för att åsidosätta eventuella säkerhetsrestriktioner baserade på den IP-adress som besökaren kommer ifrån. Den innehåller ingen information som kan identifiera användaren. AKA_A2 Denna cookie används för att underlätta och tillhandahålla webbplatsernas innehåll och optimera effektiviteten. Den innehåller inga specifika användardata. Du kan avaktivera dessa cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Notera dock att om du blockerar placeringen och åtkomsten av dessa helt nödvändiga cookies, kommer du inte att kunna använda webbplatserna eller så kanske vi inte kan tillhandahålla den tjänst som efterfrågats. Funktions-, prestanda- och målcookies Med hjälp av följande cookies kan vi följa användarna över tid för att förbättra strukturen på våra webbplatser och tillhandahålla mer relevant innehåll. Webbplatserna använder sig dessutom av cookies från tredje part för webbanalys (t.ex. för att hantera och förbättra webbplatsens prestanda och utformning). Eftersom dessa cookies inte är nödvändiga för att våra webbplatser ska fungera, placerar vi dessa cookies endast med ditt samtycke. Webbplatserna använder sig för dessa syften av sessionscookies och permanenta cookies. Cookienamn Syfte Google Analytics Webbplatserna använder sig av Google Analytics för att spåra varifrån våra besökare kommer och vilka delar av webbplatserna de använder mest. På så sätt kan vi genomföra förbättringar för att förbättra din upplevelse när du använder webbplatsen. Google Analytics-cookies samlar in information anonymt, t.ex. antalet besökare på webbplatsen, varifrån besökarna kommer till webbplatserna och de sidor de har besökt. Du kan hitta mer information om Google Analytics på https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Google Tag Manager Denna webbplats använder Google Tag Manager. Denna tjänst låter webbplatstaggar hanteras genom ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar bara taggar. Det innebär att inga cookies används och inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur samlar in uppgifter vid behov. Google Tag Manager har dock inte åtkomst till dessa uppgifter. Om en inaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå, gäller den för alla spårningstaggar om de implementeras med Google Tag Manager. IDE Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera webbplatsanvändarens åtgärder efter att ha visat eller klickat på en av annonsörens annonser i syfte att mäta en annons effektivitet och att visa riktade annonser för användaren. Uid DoubleClick UID-cookies används för att visa riktade annonser som är relevanta för användare på internet. Riktade annonser kan visas för användare baserat på tidigare besök på en webbplats. Dessa cookies mäter konverteringsgraden för annonser som visas för användaren. __ar_v4 Denna cookie är associerad med DoubleClick-annonseringstjänsten från Google. Den hjälper till att spåra konverteringsgraden för annonser. Facebook Med hjälp av denna cookie kan vi tillhandahålla våra annonser till personer som redan har besökt våra webbplatser när de befinner sig på Facebook eller en digital plattform som drivs av Facebook Advertising. Du kan hitta mer information om Facebook på https://www.facebook.com/policies/cookies/ _gcl_au Med hjälp av denna cookie kan vi förstå hur en användare av våra webbplatser använder webbplatserna genom att generera analysdata. citrix_ns_id_.beko.com_%2F_wlf Denna cookie används för att genomföra omdirigeringar på serversidan för att minska belastningen på servern. Detta bidrar till att snabba på webbplatsens laddningstider. _hjid Hotjar-cookie. Denna cookie placeras när kunden för första gången besöker en sida med Hotjar-skript. Den används för att hålla kvar det slumpmässiga användar-ID som är unikt för den sidan i webbläsaren. Detta säkerställer att beteende vid efterföljande besök av samma webbplats kopplas till samma användar-ID. _hjIncludedInSample Hotjar-cookie. Denna sessionscookie placeras för att meddela Hotjar om besökaren ingår i det prov som används för att generera trattar. _hjMinimizedPolls Hotjar-cookie. Denna cookie placeras när en besökare minimerar en feedbackundersökningswidget. Den används för att säkerställa att widgeten förblir minimerad när besökaren navigerar på webbplatsen. _hjShownFeedbackMessage Denna cookie placeras när en besökare minimerar eller slutför en inkommande feedback. Detta görs så att den inkommande feedbacken omedelbart laddas som minimerad om besökaren navigerar till en annan sida där den är inställd att visas. mbox Cookie som placeras av analysprogramvaran Adobe SiteCatalyst – som används för att mäta sidinnehållets prestanda med hjälp av A/B-test. complianceCookie Denna cookie är kopplad till huruvida en användare accepterar cookies. Om en besökare klickar på ”Acceptera/Fortsätt” på cookiebanderollen längst ned aktiveras denna cookie. cache_str Denna cookie används för cache-kontroll enligt användarbeteende. refUrl Denna cookie gäller den URL som hänvisar användaren till aktuell URL. RT Denna cookie används för att logga in med LinkedIn. Check Ett enkelt testvärde som används för att avgöra om en besökare stödjer cookies. Placeras varje gång en besökare begär en sida.
Tillsynsmyndigheter är oberoende offentliga myndigheter som övervakar, genom undersökande och korrigerande åtgärder, att dataskyddslagen tillämpas. De ger expertråd om dataskyddsfrågor och hanterar klagomål som har lagts in mot överträdelser av gällande dataskyddslagar. Generellt sett är den huvudsakliga kontaktpunkten för frågor om dataskydd den tillsynsmyndighet i det land där företaget/organisationen i fråga är baserat. Om företaget/organisationen däremot behandlar data i olika länder eller ingår i en företagskoncern som etablerats i olika länder kan den huvudsakliga kontaktpunkten vara en tillsynsmyndighet i ett annat land.
Vi kan komma att ändra och uppdatera det här sekretessmeddelandet. Alla ändringar i vårt sekretessmeddelande publiceras på den här sidan. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga ändringar eller tillägg i detta sekretessmeddelande och förser dig med en kopia av det ändrade sekretessmeddelandet med hjälp av din e-postadress som vi har fått, eller på något annat lämpligt sätt som säkerställer att du meddelas om eventuella ändringar i detta sekretessmeddelande. Det här sekretessmeddelandet uppdaterades senast 01.01.2024