Allt du behöver veta om

Häll

FAQ's

Det finns flera orsaker till att tändningen på din spishäll inte fungerar. Se om något av följande kan lösa problemet. Kontrollera om det är strömavbrott eller förlust av elektrisk anslutning. Överväg problem med gastillförseln. Kontrollera om tändmunstyckena är våta eller igensatta. Kontrollera om tändmunstyckena är böjda eller trasiga. Om problemet kvarstår kan hällen ha ett tekniskt fel. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om du misstänker att så är fallet.

Det är normalt att det hörs ett surrande ljud när induktionshällen används. Ljudet kan bli högre vid högre effektinställningar.

 

En annan källa till ljudet kan vara kastrullen eller pannan som är placerad på hällen. Testa att använda en annan kastrull eller stekpanna för att se om ljudet fortsätter. 

 

Om apparaten inte fungerar normalt när den avger ljudet ska du kontakta auktoriserad servicepersonal.

general-cta-image

Reparation och service

Fyll i formuläret för att registrera service på din produkt.