Behöver du hjälp?

Vi på Grundig är här för att hjälpa dig!

Vanliga frågor & svar

Välj en kategori för att hitta rätt fråga och svar för din produkt.

Produktsupport

Vi hjälper dig gärna med produktguider och tips. Använd vårt kontaktformulär nedan.

Reparation och service

Fyll i formuläret för att registrera service på din produkt.

Reservdelar och tillbehör

Vi hjälper dig att få tag på reservdelar och tillbehör till din Grundig-produkt.

Försäljning och produktinformation

Skicka ett e-postmeddelande till oss om du har några frågor angående försäljningen av våra produkter.

Register Banner

Reparationsportal

Är du en professionell operatör? Här kan du beställa tillbehör och reservdelar till våra produkter.

Vanliga frågor

Ugnslampan är en speciell lampa som tål höga temperaturer. Om ugnen är ansluten till ett fungerande uttag men lampan inte fungerar kan glödlampan vara trasig eller ha gått sönder. Om glödlampans glas är mörkt är lampan förmodligen trasig och måste bytas ut.

 

Innan du byter ut glödlampan, se till att ugnen är avstängd och kall. Titta i användarmanualen för att se var lampan finns. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.  

 

Ta bort lampskyddet och glödlampan genom att vrida dem moturs. Byt ut glödlampan mot en sådan lampa som anges i användarmanualen. Fäst glödlampan genom att vrida den medurs. Sätt tillbaka skyddet och vrid det medurs också.

När luckan inte är ordentligt tätad kan torktumlaren läcka vatten. Förhindra detta genom att kontrollera de inre ytorna på luckan och avlägsna eventuellt ludd som har ansamlats på tätningarna. Du kan torka av tätningarna med en mjuk, fuktig trasa.

Det är normalt att torktumlare med värmepump avger ett metalliskt vibrationsljud. Pumpkompressorn avger ett metalliskt ljud när den arbetar. Det här är inte ett fel.

 

Om du hör ett mer skrapande ljud kontrollerar du om det finns främmande föremål i trumman och tar bort dem. 

 

Om apparaten inte fungerar normalt när den avger ljudet bör du kontakta auktoriserad servicetekniker.

Det betyder att barnlåset är aktiverat. Du kan inte ändra program, temperatur, hastighet eller ytterligare funktioner när låset är aktiverat. 

 

För att avaktivera barnlåset, tryck på den första och andra funktionsknappen samtidigt och håll i tre sekunder medan ett program är igång. Lamporna på knapparna blinkar när du gör det. 

 

Du kan även ställa vredet för programval i läget På/Av när inget program är igång för att avaktivera låset. 

 

Proceduren för att aktivera/avaktivera barnlåset kan variera beroende på modell. Se användarmanualen om procedurerna som beskrivs ovan inte fungerar. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer. 

När luckan inte är ordentligt tätad kan torktumlaren läcka vatten. Förhindra detta genom att kontrollera de inre ytorna på luckan och avlägsna eventuellt ludd som har ansamlats på tätningarna. Du kan torka av tätningarna med en mjuk, fuktig trasa.

Det är normalt att torktumlare med värmepump avger ett metalliskt vibrationsljud. Pumpkompressorn avger ett metalliskt ljud när den arbetar. Det här är inte ett fel.

 

Om du hör ett mer skrapande ljud kontrollerar du om det finns främmande föremål i trumman och tar bort dem. 

 

Om apparaten inte fungerar normalt när den avger ljudet bör du kontakta auktoriserad servicetekniker

general-cta-image