Allt du behöver veta om

Köksfläkt

Hjälpcenter

FAQ's

Innan du byter lampor i fläkten ser du till att produkten är bortkopplad från elnätet. Om lampan är varm väntar du tills den har svalnat.

 

Ta bort lampan genom att trycka på höljet och vrida det medurs och ta sedan bort den genom att vrida moturs. Sätt i den nya lampan genom att vrida den medurs.

 

Lampans placering varierar beroende på modell. I användarmanualen till fläkten kan du se var lamporna finns och hur du byter dem. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer. Byt ut den gamla lampan mot en sådan lampa som anges i användarmanualen.

general-cta-image

Reparation och service

Fyll i formuläret för att registrera service på din produkt.