Allt du behöver veta om

Kyl/frys

FAQ's

Alla kylskåp fungerar optimalt inom vissa intervall av omgivningstemperaturer. Dessa intervall kallas för klimatklasser. Ditt kylskåp fungerar mindre effektivt på en plats som är för varm eller för kall för dess toleransnivåer. De tre klimatklasserna och deras temperaturintervall är

 

- Subnormal SN +10 °C till +32 °C

 

- Normal N +16 °C till +32 °C

 

- Subtropiskt ST +18 °C till +38 °C

 

- Tropisk T +16 °C till +43 °C

 

Vissa Grundig kylfrysar kan fungera i lägre temperaturer än den klimatklass som har listats. För att se den exakta lägsta omgivningstemperaturen som din Grundig kyl/frys kan arbeta i, kontrollera din användarmanual. Om du har problem med att hitta din manual kan du ladda ner den här med hjälp av din produkts modellnummer.

Kylskåp med no-frost-funktion behöver ingen manuell avfrostning. Om ditt kylskåp inte har någon avfrostningsfunktion måste du avfrosta det regelbundet. Kontrollera om det finns frost i frysfacket. Om innerväggarna har synlig frost på sig kan det hända att din apparat arbetar mer än nödvändigt för att uppnå eller bibehålla den perfekta temperaturen. I så fall måste du avfrosta frysfacket manuellt. Vi rekommenderar att du avfrostar frysdelen i ditt kylskåp ungefär en gång i månaden eller när frostlagret har en tjocklek på 0,5 centimeter. Mer information om avfrostning av frysen finns i bruksanvisningen. Om du har problem med att hitta din manual kan du ladda ner den här med hjälp av din produkts modellnummer.

När kylskåpsdörrarna öppnas möts den varma och fuktiga luften utanför apparaten med den kallare och torrare luften inuti. Detta gör att vattenångan i den varmare utomhusluften kondenserar och sedan fryser och fastnar på innerväggarna i frysfacket. Om det bildas frost i frysen kommer kylskåpet att behöva användas längre och dess prestanda kommer att försämras. Dra ut nätkontakten ur eluttaget för att avfrosta. Ställ skålar i frysen och några handdukar där vattnet från den smältande isen samlas. Lämna frysdörren öppen. Du kan påskynda processen genom att placera en skål med varmt vatten i frysen.

Frysfacket precis framför frysens fläkt kallas "snabbfrysning". Kall luft blåses direkt på de varor som placeras i snabbfrysfacket och fryser dem 10 % snabbare än varor som placeras någon annanstans i frysen. Snabbfrysning är en automatisk funktion i ditt Grundig kylskåp; det finns inga ytterligare inställningar som du behöver aktivera.

Quick Cool sänker kylfackets temperatur till 1 °C på kort tid. Kylaren når denna temperatur oberoende av det inställda temperaturvärdet. Denna funktion är användbar för att snabbt kyla ner saker efter att du köpt mycket saker som du vill frysa snabbt eller före en fest eller en familjesammankomst. För att aktivera den trycker du på knappen Quick Cool på ditt Grundig-kylskåp. Ditt kylskåp kommer att kyla ner facket och återgå till den inställda temperaturen efter 2 timmar. Om du vill avbryta Quick Cool innan dess kan du trycka på knappen igen för att avaktivera den.

Det bästa sättet att hålla maten säker under ett strömavbrott är att lämna den i kylskåpet med dörrarna stängda. Grundigs kylskåp är konstruerade för att hålla maten fryst i 10 till 18 timmar i händelse av strömavbrott. Det är mycket längre än vad du kan uppnå med andra metoder, som att använda kylväskor. Håll dörröppningarna på ett minimum under denna tid. Du kan hitta den exakta tiden som ditt kylskåp kommer att hålla mat fryst, se din användarmanual. Om du har problem med att hitta din manual kan du ladda ner den här med hjälp av din produkts modellnummer.

Den ideala kylskåpstemperaturen är ca 4 °C till 5 °C för kylskåpet och -18 °C för frysfacket.

Varje Grundig-kylskåp har ett unikt serienummer. På de flesta modeller finns det inuti din apparat, på vänster vägg. Kylskåp med frysbotten har serienummerdekalen på höger vägg. På kylfrysar med flera dörrar sitter dekalen med serienumret under skåpen. Dra ut dem för att nå klistermärket.

general-cta-image

Reparation och service

Fyll i formuläret för att registrera service på din produkt.