Allt du behöver veta om

Torktumlare

FAQ's

Torktumlaren måste stå plant och vara balanserad på fötterna för att fungera korrekt. Försök att vicka maskinen från sida till sida eller fram och tillbaka. Om den gungar mycket kan golvet vara ojämnt eller så kan det vara problem med justeringen av maskinens fötter. Använd ett vattenpass för att kontrollera dess balans. 

 

Justera fötterna genom att sträcka dig under apparaten och hitta låsmuttrarna på fötterna. Lossa dem och vrid fötterna medurs eller moturs tills de har ordentlig kontakt med golvet. Dra åt alla låsmuttrar igen för hand.

De flesta Grundig-torktumlare har omhängningsbara luckor. Läs i användarmanualen för att se om din modell har en. Följ instruktionerna i manualen för att hänga om torktumlarens lucka. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.

general-cta-image

Reparation och service

Fyll i formuläret för att registrera service på din produkt.