Allt du behöver veta om

Torktumlare

FAQ's

Detta innebär att barnlåset på torktumlaren är aktivt. 

Om du vill avaktivera barnlåset trycker du på indikationsknappen och start-/pausknappen samtidigt i tre sekunder medan ett program är igång. Lamporna på knapparna blinkar när du gör detta. 

Du kan även ställa programväljaren i läget På/Av när inget program är igång för att avaktivera låset. 

Proceduren för att aktivera/avaktivera barnlåset kan variera beroende på modell. Se användarmanualen om procedurerna som beskrivs ovan inte fungerar. Om du har problem med att hitta manualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.  

Om du vill att torkprogrammet ska avslutas vid ett senare tillfälle kan du fördröja starten eller ställa in en sluttid för det valda programmet (beroende på vilken modell av apparaten du har). Detta är särskilt användbart om el- eller vattenkostnaden är lägre under vissa tider på dagen.

 

Om du vill ställa in ett fördröjt program laddar du torktumlaren och väljer programmet tillsammans med de ytterligare funktioner du behöver. Tryck på Slut/Sluttid (beroende på vilket som är tillgängligt på kontrollpanelen). Du kan nu ställa in när du vill att torkningsprocessen ska slutföras och starta torktumlaren som vanligt. Du kan avbryta fördröjningsfunktionen genom att stänga av apparaten och sedan slå på den igen.

 

För Grundig-torktumlare med fördröjd startfunktion på sina paneler kan du ställa in en fördröjning på programstarten. Ladda torktumlaren och välj program och tillvalsfunktioner som vanligt. Ställ in starttiden genom att trycka på knappen Fördröjd start (eller knapparna Fördröjd start + eller - om sådana finns). Du kan nu starta torktumlaren. Om du vill avbryta nedräkningen och starta torkningen omedelbart trycker du på startknappen och minskar den återstående tiden tills den når 0. Tryck på startknappen igen för att starta programmet som vanligt.

 

Om panelen har knappen Tidsfördröjning med siffrorna 3, 6 och 9 betyder det att du kan ställa in när du vill att torkningsprocessen ska börja. En 3 timmars fördröjning väljs när knappen trycks in en gång. Om du trycker på samma knapp igen väljs en fördröjning på 6 timmar. Om du trycker en gång till startar programmet om 9 timmar. Om du trycker på knappen Tidsfördröjning ytterligare en gång avbryts fördröjningsfunktionen. 

När du har valt en fördröjningstid kan du trycka på Start så startar programmet efter den inställda fördröjningen.

 

Om du vill ha mer information kan du läsa vår guide om program och funktioner för Grundig-torktumlare.

Torktumlare kräver en väl ventilerad, dammfri miljö för att fungera ordentligt. Vi rekommenderar inte att du använder torktumlaren i garaget. 

Varje Grundig-torktumlare har ett unikt serienummer. Den sitter på ramen precis innanför luckan.

general-cta-image

Reparation och service

Fyll i formuläret för att registrera service på din produkt.