Allt du behöver veta om

Tvättmaskin

FAQ's

Tvättmaskiner finns med olika lastkapacitet. Dessutom ändras lastkapaciteten beroende på det valda programmet. Du bör undvika att lasta maskinen över dess kapacitet, eftersom överbelastning kan leda till att den inte fungerar som den ska. 

 

Mer information om tvättmaskinens lastkapacitet finns i bruksanvisningen. Om du har problem med att hitta din manual kan du ladda ner den här med hjälp av din produkts modellnummer.  

 

Grundigs tvättmaskiner är konstruerade för att upptäcka obalanserad belastning och sänka centrifugeringshastigheten i enlighet med detta. För att undvika obalanserade laster, tvätta skrymmande föremål som filtar med minst ett annat tungt föremål som en stor handduk eller en annan filt.

 

För fler tvätttips, läs våra guider om hur du laddar din tvättmaskin ordentligt, hur mycket tvätt din tvättmaskin klarar av, hur du väljer rätt tvättprogram och hur du tvättar behåar, träningsskor och yllekläder.

Tvättmaskinen måste stå vågrätt och balanserat på sina fötter för att fungera korrekt. Försök att gunga maskinen från sida till sida eller fram och tillbaka. Om maskinen gungar mycket kan golvet eller maskinens fötter vara ojämna.

 

Använd ett vattenpass för att kontrollera apparatens balans. Om den inte är i balans kan du justera fötterna genom att sträcka dig in under tvättmaskinen och leta reda på låsmuttrarna på fötterna. Lossa dem och vrid fötterna medurs eller moturs tills de är ordentligt i kontakt med golvet. Dra åt alla låsmuttrar igen för hand.

Detta innebär att barnlåset är aktiverat. Du kan inte göra några ändringar av program, temperatur, hastighet eller extrafunktioner när barnlåset är aktiverat.

 

För att avaktivera barnlåset, tryck samtidigt på den första och andra extrafunktionsknappen i tre sekunder medan något program pågår. Lamporna på knapparna blinkar medan du gör detta.

 

Du kan också vrida programväljaren till läget On/Off när inget program pågår för att avaktivera låset.

 

Proceduren för att aktivera/deaktivera barnlåset kan variera beroende på modell. Om ovan beskrivna procedurer inte fungerar, se din bruksanvisning. Om du har problem med att hitta din manual kan du ladda ner den här med hjälp av din produkts modellnummer.

Om du vill att tvättcykeln ska avslutas vid en senare tidpunkt kan du fördröja starten eller ställa in en sluttid för det valda programmet (beroende på vilken modell du har av din apparat). Detta är särskilt användbart om el- eller vattenkostnaden är lägre under vissa timmar på dygnet.

 

För att ställa in ett fördröjt program, ladda din tvättmaskin och välj programmet tillsammans med de ytterligare funktioner du behöver. Tryck på End Duration/End Time (beroende på vad som finns tillgängligt på din kontrollpanel). Du kan nu ställa in när du vill att tvättprocessen ska avslutas och starta tvättmaskinen som vanligt. Du kan avbryta fördröjningsfunktionen genom att stänga av apparaten och sätta på den igen.

 

För Grundig tvättmaskiner med knappar för fördröjd start på panelen kan du ställa in en fördröjning av programstarten. Ladda tvättmaskinen och välj program och extrafunktioner som vanligt. Ställ in starttiden genom att trycka på knappen Försenad start (eller knapparna Försenad start + eller -, om sådana finns). Du kan nu starta din tvättmaskin. Om du vill avbryta nedräkningen och starta tvätten omedelbart trycker du på startknappen och minskar den återstående tiden tills den når 0. Om du trycker på startknappen igen startar programmet som vanligt.

 

Om panelen har knappen Tidsfördröjning med siffrorna 3, 6 och 9 innebär det att du kan ställa in när du vill att tvättprocessen ska börja. En fördröjning på 3 timmar väljs när knappen trycks in en gång. Om du trycker på samma knapp igen väljs en fördröjning på 6 timmar. Om du trycker en gång till startar programmet om 9 timmar. Om du trycker på knappen Tidsfördröjning en gång till avbryts fördröjningsfunktionen. När du har valt fördröjningstid kan du trycka på start och programmet startar efter den inställda fördröjningen.

 

Om ovanstående beskrivningar inte fungerar för din tvättmaskin, se din bruksanvisning. Om du har problem med att hitta din manual kan du ladda ner den här med hjälp av din produkts modellnummer.

 

För fler tips om tvättmaskiner, gå till vår guide om Grundigs tvättmaskinsprogram och funktioner.

Du kan placera tvättmaskinen var som helst där det finns tillgång till avlopp. Det går bra att använda tvättmaskinen i garaget, så länge temperaturen inte sjunker under noll grader.

Varje tvättmaskin från Grundig har ett unikt serienummer. Det finns på ramen precis innanför dörren.

Det är ingen bra idé att tvätta vit och färgad tvätt tillsammans.

 

Mörka och ljusa färger kan färga av sig på annan tvätt och permanent missfärga den vita tvätten, även om den tvättas i kallt vatten. Genom att sortera tvätten i vitt, ljust och mörkt och använda rätt tvättmedel och tvättemperatur kan du hjälpa dina kläder att behålla sin färg och förlänga deras livslängd.

 

Fler tvätttips hittar du i våra guider om hur du laddar tvättmaskinen ordentligt, hur mycket tvätt din tvättmaskin klarar av, hur du väljer rätt tvättprogram och vilken typ av tvättmedel du ska använda.

Om du använder för mycket eller för lite tvättmedel försämras tvättresultatet. Rätt mängd tvättmedel anges på tvättmedelsförpackningen. Du kan behöva öka dosen beroende på hur stor tvätten är och hur hårt vattnet är i ditt område. Följ tvättmedelstillverkarens anvisningar.

 

För fler tvätttips, kolla in vår guide om vilken typ av tvättmedel du ska använda.

general-cta-image

Reparation och service

Fyll i formuläret för att registrera service på din produkt.