ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА НА УЕБСАЙТА НА GRUNDIG

Добре дошли в уебсайта на Grundig Intermedia GmbH („Grundig“). Прочетете внимателно тези правила и условия, преди да използвате уебсайта („сайта“). Този сайт може да се използва само за информационни цели. Чрез даване на съгласие и използване на сайта или изтегляне на материали от сайта вие се съгласявате да спазвате правилата и условията (условия за употреба), определени в това съобщение. Ако не сте съгласни да следвате тези правила и условия, не давайте съгласието си, не използвайте и не изтегляйте материали от сайта.

Кликнете тук, за да прочетете още за употребата на бисквитки на този уебсайт

ЛИЦЕНЗ

При спазване на правилата и условията, посочени в това споразумение, Grundig ви дава неексклузивни, непрехвърлими ограничени права за достъп, употреба и показване на този сайт и материалите на него. Вие се съгласявате да не прекъсвате и да не се опитвате да прекъснете работата на този сайт по никакъв начин.

Grundig ви упълномощава да разглеждате и изтегляте информацията („материалите“) на сайта само за ваша лична некомерсиална употреба. Това упълномощаване не представлява прехвърляне на правото на собственост върху материалите и копията на материалите и е предмет на следните ограничения: 1) ако трябва да ги запазите, на всички копия на изтеглените материали трябва да запазите всички съобщения за търговско право и други указания за авторските права, съдържащи се в материалите; 2) не можете да променяте материалите по никакъв начин или да възпроизвеждате, или показвате публично, изпълнявате, или разпространявате, или по друг начин да ги съобщавате с каквато и да е публична или комерсиална цел; и 3) не трябва да прехвърляте материалите на други лица, освен ако сте ги уведомили за това и те са се съгласили да приемат задълженията, произтичащи съгласно тези условия и правила за употреба. Вие се съгласявате да спазвате всички допълнителни ограничения, показани на сайта, както може евентуално да бъде актуализиран периодично. Този сайт, включително всички материали, е защитен от авторското право съгласно международните закони за авторското право и договорните разпоредби. Вие се съгласявате да спазвате всички закони за авторско право в световен мащаб, когато използвате този уебсайт, и да възпрепятствате всякакво копиране на материалите без разрешение. Освен както изрично е посочено тук, Grundig не ви гарантира никакво изрично или подразбиращо се право, съгласно което и да е законодателство за патенти, дизайни, търговски марки, авторски права или търговски тайни.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ

От вас може да се изисква да си откриете профил, за да можете да имате достъп до определени ограничени части от сайта. В такъв случай трябва да направите регистрация, като ни предоставите пълна и точна информация, както е посочено в съответния формуляр за регистрация. Също така ще трябва да изберете парола. Вие носите пълната отговорност за запазването на паролата и профила си поверителни. Освен това носите пълната отговорност за всички и всякакви дейности, извършени от името на посочения профил. Вие се съгласявате да уведомите Grundig незабавно за всяка неразрешена употреба на вашия профил или всяко друго нарушение на безопасността. Grundig няма да поема никаква отговорност за каквато и да е загуба, която може да понесете, в случай че някой друг използва вашата парола или профил.

ГАРАНЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Вие заявявате и гарантирате, че ще използвате сайта в съответствие с това споразумение, включително законите и условията в това споразумение, и ще се съобразявате с всички съществуващи и бъдещи политики и правила на сайта. Вие сте съгласни, че няма да използвате сайта за: (a) разпращане на спам или непоискани съобщения; (б) да се представяте за Grundig или някой друг; (в) да подправяте заглавни редове или по друг начин да манипулирате идентификатори, за да прикриете произхода на което и да е съдържание, предадено чрез сайта; (г) да представяте неточно взаимоотношенията си с дадено физическо или юридическо лице; (д) да действате по начин, който оказва отрицателно влияние върху способността на другите потребители да използват сайта; (е) да участвате в дейности, които биха нарушили който и да е приложим закон, (ж) да публикувате или предавате какъвто и да е материал, който нарушава или засяга по какъвто и да е начин правата на другите или който е незаконен, обиден, клеветнически, вулгарен или по друг начин осъдителен, или който съдържа каквато и да било реклама или ходатайство по отношение на продуктите или услугите; (з) да събирате или съхранявате лични данни на другите потребители, освен ако не сте специално упълномощени от тези потребители, или (и) да не спазвате оттеглянето на това упълномощаване, както е описано в (з). Ако не се съобразявате с гореизложеното, не можете да използвате сайта, Grundig няма да се обвързва юридически с това споразумение и си запазва всички юридически права във връзка с това несъобразяване.

Ако нарушите условията за употреба, сте длъжни да заплатите компенсация за щетите, причинени на Grundig и клоновете на дружеството като резултат от вашите действия.

ПРОМЕНИ

Grundig си запазва правото по свое собствено усмотрение да променя, модифицира, добавя или премахва каквато и да е част от това споразумение изцяло или отчасти по всяко време. Промените в това споразумение ще са в сила, когато на сайта бъде публикувано съобщение за тези промени. Ако продължите да използвате сайта след като дадена промяна в това споразумение е публикувана, ще се счита, че приемате тези промени.

Grundig може да прекратява, променя, коригира всякакви грешки или пропуски в която и да е част от сайта, да прави всякакви други промени в сайта, материалите и продуктите, програмите, услугите или цените (ако има такива), описани в сайта, да отменя или преустановя всеки аспект от сайта, включително наличността на които и да е характеристики на сайта, по всяко време и без предизвестие. Grundig може също така да налага ограничения върху определени опции и услуги или да ограничава достъпа ви до дадени части на сайта или до целия сайт без предизвестие или задължение. Grundig може да прекрати пълномощията, правата и лиценза, даден по-горе, по всяко време и при такова прекратяване вие незабавно трябва да унищожите всички материали.

ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Вие признавате, че всички права върху интелектуалната собственост (включително, но не само, авторски права, патенти, ноу-хау, поверителна информация, права върху база данни и права върху търговски знаци и дизайни (независимо дали са регистрирани или не) в сайта са владение на Grundig или неговите лицензодатели. Всички права върху нематериалните активи и интелектуалната собственост, произтичащи чрез употребата на такива права върху интелектуалната собственост, притежание на Grundig, ще служат на Grundig.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ С GRUNDIG

Споделянето на вашата лично идентифицируема информация ни позволява да предлагаме няколко предимства. Използването на вашия личен профил или друга регистрация ще направи по-лесно и по-удобно за вас да:

  • регистрирате вашата покупка така, че да можете да получите всички предимства, на които вашата покупка ви дава право
  • изисквате информация, специфична за вашия продукт и интереси
  • получавате персонализирани съобщения за специални предложения и покани
  • лесно да се разплащате, когато закупувате аксесоари и резервни части Grundig онлайн
  • получавате съобщения и информация за събития и промоции, за които сте регистрирани


Това също така ще ни позволи да провеждаме пазарни и статистически проучвания, за да можем да разработваме по-добри продукти, да подобряваме нашите уебсайтове и да опознаем нашите потребители по-добре. Можете да изберете да споделите вашата информация с нас по няколко начина онлайн, като например попълване на регистрационен формуляр, заявка за услуга или монтаж, участие в конкурс, присъствие на събитие, регистриране на покупка, закупуване онлайн, участие в промоция или абонамент за информационен бюлетин.

Обърнете внимание, че вашата лично идентифицируема информация ще бъде съхранявана в централна база данни на Grundig и може да бъде прехвърляна от вашата държава до други компании на Grundig в целия свят, които може да се свържат с вас във връзка с нашите продукти или специални оферти. Ако не желаете да получавате промоции, можете да ни съобщите, като не приемете съгласието в регистрационния формуляр.

Информацията може да бъде управлявана и обработвана от внимателно избрани компании на Grundig. Освен както е посочено по-горе, тази информация няма да бъде предоставяна на никоя трета страна, освен когато имаме вашето съгласие да го направим.

Ако желаете да спрем да ви изпращаме персонализирани оферти или информация, можете да ни го съобщите, като използвате функциите за изключване, предоставени в имейла или на страницата на вашия профил. Ако искате да премахнем вашите данни, можете да ни съобщите, като напълно деактивирате своя профил.

Обърнете внимание, че вашата лично идентифицируема информация, предоставена за онлайн заявки или сервизно обслужване, освен ако не създадете също така профил или абонамент за промоции, ще бъде използвана само за да изпълним нашите задължения към вас.

Кликнете тук, за да прочетете повече за употребата на лично идентифицируема информация

СИГУРНОСТ

Вие не можете: (a) да използвате каквото и да е устройство или софтуер, което може да се намесва в работата на сайта; или (б) да предприемете каквото и да е действие, което създава непропорционално голямо или неоснователно натоварване върху инфраструктурата на сайта (като изпращане на масови имейли – „спам“), или (в) да смущавате или да се месите в софтуера на сайта или неговата функционалност. Това включва поставяне на сайта на материали, които са заразени с вируси, троянски коне, „бомби със закъснител“ или други елементи, които може да повредят или да смутят програмната структура на сайта.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Grundig не се наема да наблюдава или преглежда съдържанието на уебсайтове на трети страни, нито пък ще носи отговорност за точността или надеждността на такива уебсайтове на трети страни. Освен това Grundig може да предоставя на този сайт препратки към уебсайтове, управлявани от други лица. Ако използвате тези сайтове, вие ще напуснете този сайт. Ако посетите който и да е сайт чрез препратка, вие го правите на свой собствен риск и носите отговорност да вземете всички предпазни мерки, за да се предпазите от вируси или други разрушителни елементи. Grundig не дава гаранция и не прави твърдения във връзка с който и да е свързан уебсайт или информацията, която се появява на него, или който и да е от продуктите или услугите, описани там. Препратките не подразбират, че Grundig или този сайт спонсорират, подкрепят, са свързани с или се асоциират с, или са юридически упълномощени да използват който и да е търговски знак, търговско име, лого или символ за авторски права, изобразен на или достъпен чрез препратките, или че който и да е свързан сайт е упълномощен да използва който и да е търговски знак, търговско име, лого или символ на авторско право на Grundig или който и да е от клоновете или дъщерните фирми на дружеството.

ВЪНШНИ ПРЕПРАТКИ КЪМ САЙТА

Всички препратки към сайта трябва да бъдат одобрени писмено от Grundig, с изключение на съгласието на Grundig за препратки, в които: (1) препратката е само текстова, съдържаща само името „Grundig“ и не съдържа никой от собствените търговски знаци на Grundig или лицензодател на дружеството; (2) препратката „сочи“ само към www.grundig.com, но не и към по-вътрешните страници; (3) препратката, когато бъде активирана от потребителя, показва страницата на цял екран в напълно функционален прозорец на браузър, а не в „рамка“ на свързания уебсайт; и (4) видът, позицията и другите аспекти на препратката не могат нито да създадат погрешното впечатление, че дадено лице или неговите дейности или продукти са асоциирани с, или спонсорирани от Grundig, нито да е такъв, че да повреди, или да се възползва от доброто име и търговските марки на Grundig, или нейните дъщерни компании. Grundig си запазва правото да оттегля това съгласие за препратки по всяко време по свое собствено усмотрение.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ

Въпреки че са положени усилия да се осигури точността на информацията на този сайт, Grundig не поема никаква отговорност за това. Материалите може да съдържат неточности и типографски грешки. Grundig не гарантира точността или пълнотата на материалите, или надеждността на който и да е съвет, мнение, изявление, или друга информация, показана или разпространявана през сайта. Вие приемате, че всяко уповаване на такова мнение, съвет, изявление, бележка или информация ще бъде изключително на ваш риск. Цялото съдържание се предоставя „както е“ и „както е налично“. Grundig изрично се отказва от всяко заявление или всякакви гаранции, изразени, или подразбиращи се, включително и без ограничение гаранции за продаваемост или пригодност за конкретна цел, ненарушаване на авторски права, или по отношение на функционалността на този сайт, или съдържанието. Grundig не гарантира и не прави никакви изявления относно сигурността на този уебсайт. Вие приемате, че всяка изпратена информация може да бъде прехваната. Grundig не гарантира, че уебсайтът или сървърите, които правят този сайт достъпен, или електронните комуникации, изпратени от Grundig, са свободни от вируси или всякакви други вредни елементи. Всички такива изявления, гаранции и условия се изключват, освен до степента, в която законът забранява тяхното изключване.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Grundig в никакъв случай няма да носи отговорност за каквито и да било преки, непреки, последващи, наказателни, специални или инцидентни щети (включително и без ограничение щети за загуба на бизнес, договор, приходи, данни, информация, или прекъсване на бизнес) в резултат на, произтекли от, във връзка с употребата на, или невъзможността да се използва този сайт, или съдържанието, или поради, или във връзка с това споразумение, дори ако дружеството Grundig е било уведомено за възможността от такива щети. Освен условията, изложени тук, Grundig в никакъв случай няма да носи отговорност за никакви грешки, неточности, пропуски или други дефекти или несвоевременност, или неавтентичност на каквато и да е информация, съдържаща се на сайта.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

Без ущърб на ограничението на отговорността, определено тук, вие ще предприемете всякакви разумни стъпки за ограничаване на загубите си, произтекли във връзка с каквото и да е искане или действие (независимо дали поради немарливост, нарушение на договора или по друг начин), което може да предприемете срещу Grundig.

СЪОБЩЕНИЯ

Всички позовавания на „в писмена форма“, „съобщения“ и „уведомление“, и всички изрази с подобен смисъл ще покриват електронните методи на комуникация (например имейл), при положение, че страната, разчитаща на кореспонденцията, запази приемливо доказателство, че кореспонденцията е изпратена и получена.

ВРЕМЕВИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Всяка исков случай, който може да имате по отношение на вашата употреба на сайта, трябва да бъде предприет в рамките на една (1) година, след като искането или исковият случай е възникнал. Ако поради някаква причина даден съд от компетентна юрисдикция сметне което и да е условие на споразумението или част от него за лишено от юридическа сила, това условие ще бъде приложено до максималния позволен размер, така че да изпълни целта на споразумението, а останалото споразумение ще продължи да е напълно валидно и в сила.

Достъп от територии и местоположения извън Германия Grundig не прави заявления, че материалите в този сайт са подходящи или налични за употреба на други места извън Германия и достъпът до тях от територии, където тяхното съдържание е незаконно, е забранен. Ако влизате в този сайт от места извън Германия, вие носите отговорност за спазване на местните закони.

УПРАВЛЯВАЩ ЗАКОН

Вашата употреба на този сайт и тези условия за употреба ще се ръководи от законите на Германия, с изключение на разпоредбите за конфликт на законите.

Прескочи обратно към върха