Polityka prywatności na stronie internetowej firmy Grundig

BEKO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078147, NIP 5252073573 ("my" lub "nas") jest zobowiązana do ochrony prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób wykorzystujemy, udostępniamy, chronimy i w inny sposób przetwarzamy dane osobowe (zgodnie z poniższą definicją), które możemy gromadzić w odniesieniu do użytkownika podczas korzystania z www.grundig.pl, www.respectfood.pl, www.rejestracjaproduktu.pl/grundig (dalej łącznie "Strony"). Jesteśmy członkiem Grupy Arcelik. Więcej informacji na temat Grupy Arcelik można znaleźć na stronie http://www.arcelikas.com.

Niniejsza polityka prywatności została opracowana w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("RODO"). Zobowiązujemy się do przestrzegania RODO we wszystkich operacjach przetwarzania danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym i tam, gdzie ma to zastosowanie w innych przypadkach.

Te strony internetowe nie są przeznaczone dla dzieci i nie zbieramy świadomie danych dotyczących dzieci.

W szczególnych przypadkach, w których gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe użytkownika, możemy dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące ochrony prywatności. Te dodatkowe informacje należy czytać razem z niniejszą Polityką Prywatności.

 

Jakie dane osobowe możemy gromadzić

"Dane osobowe" odnoszą się do wszelkich informacji, które mogą być wykorzystywane, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, w celu identyfikacji użytkownika. Możemy gromadzić dane osobowe dotyczące użytkownika w następujący sposób:

 • Jeśli korzysta Pani/Pan ze Stron np. w celu utworzenia konta, żądania informacji. zgłoszenia udziału w konkursie, promocji lub wypełnienia ankiety, lub w celu zakupienia produktu lub usługi u nas, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swojego imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, i jeżeli dotyczy, informacji o płatności, informacji na temat produktu, który wymaga serwisowania (np. kod produktu, znalezione wady i naprawy).
 • Jeśli dodadzą Państwo komentarz na jednej z naszych Stron na platformie społecznościowej (np. zapytanie o nasze produkty za pomocą naszej strony na Facebooku), możemy gromadzić ten komentarz, w tym wszelkie dane osobowe zawarte w tym komentarzu (np. nazwisko, imię).
 • Możemy również otrzymywać dane osobowe od różnych stron trzecich, takich jak sprzedawcy detaliczni, jeśli kupują Państwo nasze produkty za pośrednictwem takich stron trzecich lub od dostawców usług analitycznych, takich jak Google, oraz od sieci reklamowych (więcej informacji można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie https://www.grundig.com/pl-pl/zasady-korzystania/ciasteczka
 • Nasze Strony mogą również automatycznie zbierać informacje o Pani/Pana przeglądarce lub urządzeniu mobilnym. Możemy używać plików cookie, sygnalizatorów web beacon i podobnych technologii, by lepiej zrozumieć Państwa aktywność na Stronach. Dane, które gromadzimy automatycznie - obejmują typ przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, system operacyjny, adres IP, adres URL strony docelowej i strony odsyłającej, godzinę i datę korzystania ze Strony oraz wyszukiwane terminy używane przez użytkownika do dotarcia do Strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii, które wdrażamy na Stronach, prosimy zobaczyć naszą Politykę dotyczącą plików cookie: https://www.grundig.com/pl-pl/zasady-korzystania/ciasteczka.

Zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy również dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, do różnych celów.  "Dane zagregowane" odnoszą się do informacji, które mogą pochodzić z Państwa danych osobowych, ale które nie ujawnią bezpośrednio lub pośrednio Państwa tożsamości, np. zagregowane dane odnoszące się do wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową.

 

Jak wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe

W zakresie dozwolonym przez prawo, wykorzystujemy Państwa dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

KONIECZNOŚĆ ZAWARCIA UMOWY

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w przypadku, gdy jest to konieczne do zawarcia z Państwem umowy na dostawę naszych produktów lub usług lub do wykonania naszych zobowiązań wynikających z tej umowy. Na przykład, możemy być zmuszeni do przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • w celu zapewnienia Państwu produktów i usług, o które Państwo prosili za pośrednictwem Stron internetowych lub przez telefon lub za pośrednictwem zewnętrznych sprzedawców detalicznych, w tym przetwarzania zamówień, przyjmowania płatności, dostarczania katalogów, , naprawy produktów, wysyłania części zamiennych i akcesoriów oraz udzielania Państwu gwarancji na zakupiony produkt;
 • by zarządzać i utrzymywać nasze relacje z Państwem, w tym odpowiadać na zapytania, pytania i komentarze oraz zapewnić Państwu inne wsparcie klienta;
 • w celu umożliwienia Państwu udziału w konkursie, promocji lub wydarzeniu promowanym przez nas i/lub naszych partnerów biznesowych

Jeśli użytkownik nie dostarczy nam pewnych Danych osobowych do przetwarzania w sposób opisany powyżej, możemy nie być w stanie zapewnić żądanej usługi lub produktu.

OBOWIĄZEK PRAWNY

Możemy być zobowiązani przez prawo do gromadzenia i przetwarzania pewnych danych osobowych dotyczących użytkownika. Na przykład, możemy być zmuszeni do przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • w związku z udzieleniem gwarancji na zakupiony produkt;
 • w związku z wypełnieniem obowiązków podatkowych, księgowych i innych nałożonych na nas przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

Jeśli użytkownik nie dostarczy nam pewnych danych osobowych do przetwarzania w sposób opisany powyżej, możemy nie być w stanie zapewnić żądanej usługi lub produktu.

NASZE UZASADNIONE INTERESY

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w przypadkach, gdy jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów jako firmy, w tym w celu zarządzania, promowania i doskonalenia naszej działalności oraz zarządzania ryzykiem. Na przykład, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • w celu przeprowadzania analizy i badania rynku, aby umożliwić nam udoskonalenie tych Stron i naszych produktów i usług oraz produktów i usług grupy Arcelik, np. kontaktując się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat jakości naszych usług serwisowych;
 • w celu przekazywania ważnych informacji, takich jak informacje o zmianach na Stronach i aktualizacjach usług;
 • w celu informowania Państwa o naszych nowych produktach, usługach i ofertach specjalnych, które naszym zdaniem będą dla Państwa cenne, poprzez wysyłanie wiadomości promocyjnych, w tym biuletynów, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, telefonu i/lub innych podobnych środków komunikacji elektronicznej, chyba że wymagana jest Państwa zgoda na taką komunikację (patrz poniżej). Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać takich informacji, po prostu prosimy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji otrzymywanych informacji promocyjnych lub skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej; 
 • w celu stworzenia Pani/Panu profilu, który pomoże nam spersonalizować nasze produkty i usługi oraz komunikację marketingową z Państwem; oraz
 • w celu ochrony lub egzekwowanie naszych praw, na przykład obrona firmy w przypadku sporów prawnych.

PAŃSTWA ZGODA

Możemy również starać się, bezpośrednio lub za pośrednictwem zaufanych stron trzecich, o Państwa odrębną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, na przykład w przypadku, gdy zdecydują się Państwo otrzymywać od nas bezpośrednie wiadomości marketingowe oraz w celu udostępnienia Państwa danych osobowych naszym partnerom biznesowym, którzy mogą kontaktować się z Państwem od czasu do czasu drogą telefoniczną, SMS, aby byli Państwo na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i ofertami. 

Jeśli zwróciliśmy się do Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo następnie wycofać ją w dowolnym momencie kontaktując się z nami pod adresem podanym poniżej w sekcji "Jak się z nami skontaktować", co pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej  wycofaniem.

W przypadku przekazania nam danych osobowych osób trzecich (takich jak np. zgłoszenie usterki i przekazanie numeru telefony osoby trzeciej, z którą należy ustalać termin wizyty technika), należy upewnić się, że przed udostępnieniem nam takich danych osobowych powiadomili Państwo o tym odpowiednią osobę trzecią, pokazując jej niniejsze Zasady ochrony prywatności, wyjaśniając, że jej dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności i uzyskali jej zgodę, w stosownych przypadkach.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA STRONOM TRZECIM

Zasadniczo nie udostępniamy ani nie ujawniamy Państwa danych osobowych stronom trzecim.  Możemy jednak ujawnić Państwa dane osobowe osobom trzecim w następujących przypadkach:

 • Inne spółki z Grupy Arcelik. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom należącym do Grupy Arcelik, w tym naszej spółce macierzystej Arcelik .A.S. w Turcji, które mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów i w sposób zgodny z informacjami określonymi w niniejszej Polityce prywatności. W szczególności Arcelik A.S. może przetwarzać niektóre z Państwa danych osobowych w celu analizy i raportowania na poziomie globalnym, w oparciu o uzasadnione interesy Arcelik Group w zakresie zarządzania, rozwoju i doskonalenia działalności gospodarczej, dostarczania odpowiednich produktów i usług oraz przestrzegania lokalnych przepisów i regulacji.  Arcelik A.S. może ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim (takim jak dostawcy usług, agenci oraz władze i instytucje publiczne) w przypadku, gdy jest to konieczne dla Arcelik A.S. do zgodnego z prawem prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z celami określonymi powyżej oraz w sposób wymagany i dozwolony przez obowiązujące prawo.
 • Dostawcy usług. Możemy ujawnić Państwa Dane osobowe firmom, które świadczą usługi dla nas i firm z naszej grupy, [takim jak firmy, które prowadzą niniejsze Strony w naszym imieniu lub dostawcom, którzy realizują zamówienia dla Państwa]. Usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych i nie mogą wykorzystywać Państwa danych osobowych w żadnym innym celu niż wykonywanie usług, które wykonują dla nas.
 • Osoby trzecie, jeżeli wymaga tego prawo. Możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika stronie trzeciej, jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub decyzji organu sądowego, organu publicznego lub organu rządowego, lub jeśli ujawnienie jest konieczne dla bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym.
 • Partnerzy biznesowi. Możemy ujawnić Państwa dane osobowe naszym partnerom biznesowym, jeśli jest to konieczne do dostarczenia Państwu produktów i usług, takich jak usługi posprzedażowe lub usługi naprawcze dotyczące produktów i usług, które Państwo u nas zakupili.
 • Osoby trzecie w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa. Jeśli dokonamy sprzedaży lub przeniesienia aktywów, lub w inny sposób zaangażujemy się w fuzję lub przeniesienie własności przedsiębiorstwa/aktywów, możemy przenieść Pani/Pana dane osobowe do jednej lub więcej stron trzecich w ramach tej transakcji.
 • Inne osoby trzecie za Pani/Pana zgodą. Możemy również udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym stronom trzecim, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.

 

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych użytkownika

W przypadku udostępniania danych osobowych Użytkownika naszym spółkom stowarzyszonym lub innym spółkom, z którymi zawieramy umowy (zgodnie z opisem w powyższym punkcie dotyczącym udostępniania danych osobowych Użytkownika stronom trzecim), takie spółki mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG") w krajach, w których obowiązują inne przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych niż w kraju zamieszkania Użytkownika.  W szczególności, przekażemy Państwa dane osobowe do naszych spółek Grupy zlokalizowanych w Turcji, w tym Arcelik A.S.

Przed przekazaniem Państwa danych osobowych poza obszar EOG, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że takie dane będą objęte takim samym poziomem ochrony, jak na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych w obszarze EOG. W przypadku przekazywania danych poza EOG stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską i na żądanie udostępniamy Państwu ich kopię.

Arcelik A.S. może dalej przekazywać Państwa dane osobowe stronom trzecim znajdującym się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Takie transfery będą przeprowadzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym, w stosownych przypadkach, zgodnie z wymogami umownymi określonymi w standardowych klauzulach umownych.

 

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to racjonalnie konieczne do celów określonych powyżej, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych.

 

Środki bezpieczeństwa podjęte w odniesieniu do danych osobowych

Podejmiemy rozsądne środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą.  Zapewniamy między innymi bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez szyfrowanie, ochronę hasłem oraz inne środki ograniczające dostęp do Państwa danych osobowych. W szczególności:

 • szyfrujemy Państwa dane przed wysłaniem ich do Stron w celu przetworzenia, gdy wprowadzają Państwo informacje na naszych Stronach internetowych. Używamy przemysłowego standardu 256-bitowego szyfrowania technologii Secure Socket Layer (SSL) i jest to podkreślone przez zamkniętą kłódkę i https w adresie URL pokazanym przez zielony pasek adresu w Państwa przeglądarce.

Niestety, transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przekazywanych do nas za pomocą niezabezpieczonych środków; każda transmisja odbywa się na Państwa własne ryzyko.

Należy również w dalszym ciągu podejmować działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, takie jak unikanie używania pozornych lub przewidywalnych identyfikatorów użytkownika lub haseł, regularnej zmiany haseł oraz upewnienie się, że nie ujawniono nikomu innemu hasła (haseł) oraz że nie wyrazili Państwo zgody na dostęp do swojego konta użytkownika i danych osobowych osobom trzecim.

 

Prawa użytkownika do danych osobowych

Mają Państwo następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, które my i Arcelik A.S. przetwarzamy, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: 

 • prawo do potwierdzenia czy my/Arcelik A.S. przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a w przypadku gdy ma to miejsce jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz informacji m.in. o celu ich przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są ujawniane, a także do otrzymania kopii danych osobowych; prawo żądania poprawienia wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych 
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; 
 • prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo domagać się możliwości przeniesienia swoich danych osobowych.
 • przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat sposobu wniesienia skargi można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji,.  My i Arcelik A.S. zazwyczaj nie prowadzimy takiego zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, ale jeśli to zrobimy, poinformujemy, gdzie takie decyzje są podejmowane.

Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy skontaktować  się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w poniższej sekcji Jak się z nami skontaktować.

 

Strony internetowe i treści osób trzecich

Nasi partnerzy biznesowi, których strony można odwiedzić po kliknięciu łącza z naszych Stron, mogą mieć mniej rygorystyczne zasady ochrony prywatności. Nie mamy kontroli nad tymi zasadami i zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności przed udostępnieniem takim witrynom jakichkolwiek danych osobowych.

 

Jak się z nami skontaktować 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o naszych operacjach przetwarzania danych i naszym zaangażowaniu w niniejszą Politykę Prywatności, mogą skontaktować się z wyznaczonym w naszej firmie inspektorem ochrony danych – Katarzyną Wojtaszyn, wysyłając e-mail na adres inspektor.rodo@beko.com.pl lub inspektor@beko.com.pl. Mogą Państwo również do nas napisać:

BEKO S.A.
02-819 Warszawa, ul. Puławska 366

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące operacji przetwarzania danych naszej firmy macierzystej, Arcelik A.S., prosimy kontaktować się z ich pełnomocnikiem ds. ochrony prywatności poprzez e-mail na adres dataprivacy.pl(at)arcelik(dot)com. Można również do nich napisać:

Arcelik A.S.  Karaağaç Cad. No: 2-6, Sütlüce-34445
İstanbul, Turkey

 

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu zmieniać i aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Wszelkie zmiany w naszej Polityce Prywatności będą publikowane na tej stronie.  Powiadomimy Państwa o wszelkich istotnych zmianach lub uzupełnieniach niniejszej Polityki Prywatności i dostarczymy Państwu kopię zmienionej Polityki Prywatności za pomocą adresu e-mail podanego nam przez Panią/Pana lub za pomocą innych odpowiednich środków, które zapewnią, że zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich zmianach niniejszej Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności była ostatnio aktualizowana w dniu: 11 czerwca 2019 roku.

Przejdź do góry