Alt du trenger å vite

Tørketrommel

FAQ's

Hvis døren ikke er ordentlig lukket, kan det lekke vann fra tørketrommelen. For å unngå dette må du kontrollere de innvendige overflatene på døren og rengjøre lo som har samlet seg på tetningene. Du kan tørke av tetningene med en myk, fuktig klut.

Det er normalt for tørketromler med varmepumpe å lage en metallisk vibrasjonsstøy. Pumpekompressoren lager en metallisk lyd under drift. Dette er ikke en feil.

 

Hvis du hører en skrapelyd, må du kontrollere om det er fremmedlegemer i trommelen og fjerne dem. 

 

Hvis maskinen ikke fungerer som den skal når den lager denne støyen, må du ta kontakt med en godkjent servicerepresentant.

Hvis maskinen er ny eller ikke har blitt brukt på en stund, er det normalt å høre en buldrende støy i noen minutter.

 

Hvis lyden er høy og kontinuerlig, kan rullene som hjelper til med å snu trommelen, være utslitt. Hvis du mistenker at dette er tilfelle, eller hvis maskinen ikke fungerer som den skal når den lager denne støyen, må du kontakte en godkjent servicetekniker.

Hvis døren ikke er ordentlig lukket, kan det lekke vann fra tørketrommelen. For å unngå dette må du kontrollere de innvendige overflatene på døren og rengjøre lo som har samlet seg på tetningene. Du kan tørke av tetningene med en myk, fuktig klut.

Det er normalt for tørketromler med varmepumpe å lage en metallisk vibrasjonsstøy. Pumpekompressoren lager en metallisk lyd under drift. Dette er ikke en feil.

 

Hvis du hører en skrapelyd, må du kontrollere om det er fremmedlegemer i trommelen og fjerne dem. 

 

Hvis maskinen ikke fungerer som den skal når den lager denne støyen, må du ta kontakt med en godkjent servicerepresentant.

Dette betyr at barnesikringen på tørketrommelen er aktivert. 

Hvis du vil deaktivere barnesikringen, trykker du på lydvarslingsknappen og knappen for start/pause/avbryt/slutt samtidig i tre sekunder mens et program kjøres. Lampene på knappene blinker mens du gjør det. 

Du kan også sette bryteren for programvalg i av/på-stilling mens ingen programmer kjører, for å deaktivere sikringen. 

Fremgangsmåten for å aktivere/deaktivere barnesikringen kan variere avhengig av modell. Hvis prosedyrene som er beskrevet ovenfor, ikke fungerer, kan du se i brukerhåndboken. Hvis du har problemer med å finne håndboken, kan du laste den ned her ved hjelp av modellnummeret til produktet ditt.  

Hvis du vil at tørkesyklusen skal avsluttes senere, kan du forsinke starten eller angi en sluttid i det valgte programmet (avhengig av modell). Dette er spesielt nyttig hvis strøm- eller vannkostnadene er lavere på bestemte timer om dagen.

 

Hvis du vil stille inn et forsinket program, laster du på tørketrommelen og velger programmet sammen med ekstrafunksjonene du trenger. Trykk på «End Duration»/«End Time» (det som er tilgjengelig på kontrollpanelet). Du kan nå stille inn når du vil at tørkeprosessen skal avsluttes, og starte tørketrommelen på vanlig måte. Du kan avbryte forsinkelsesfunksjonen ved å slå maskinen av og på igjen.

 

For Grundig-tørketromler med Forsinket start-knapper på panelene, kan du stille inn forsinket programstart. Last tørketrommelen, og velg programmet og tilleggsfunksjonene som vanlig. Angi starttidspunktet ved å trykke på knappen Forsinket start (eller knappene Forsinket start + eller -, hvis tilgjengelig). Du kan nå starte tørketrommelen. Hvis du vil avbryte nedtellingen og starte tørkingen umiddelbart, trykker du på startknappen og reduserer tiden som er igjen til den når 0. Hvis du trykker på startknappen igjen, starter programmet som vanlig.

 

Hvis panelet har tidsforsinkelsesknappen med tallene 3, 6 og 9, betyr det at du kan angi når du vil at tørkeprosessen skal begynne. En 3-timers forsinkelse velges når knappen trykkes én gang. Hvis du trykker på den samme knappen igjen, velges en forsinkelse på 6 timer. Hvis du trykker én gang til, begynner programmet om 9 timer. Hvis tidsforsinkelsesknappen trykkes én gang til, avbrytes forsinkelsesfunksjonen. 

Etter at du har valgt forsinkelsestiden, kan du trykke på start, så starter programmet etter den angitte forsinkelsen.

 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen vår om programmer og funksjoner for Grundig-tørketrommelen.

For å fungere skikkelig trenger tørketromler et godt ventilert og støvfritt miljø. Vi anbefaler ikke bruk av tørketrommel i garasjen. 

general-cta-image

Reparasjon og service

Fyll ut skjema for å registrere service på ditt Grundig-produkt

Beko

Licensee limited to certain jurisdictions