Alt du trenger å vite

Kjøl/frys

FAQ's

Alle kjøleskap fungerer optimalt i bestemte temperaturområder. Disse områdene kalles klimaklasser. Kjøleskapet fungerer mindre effektivt på steder der det er for varmt eller for kaldt i forhold til hva det tåler. De tre klimaklassene og temperaturintervallene er:

- Subnormal SN +10 °C til +32 °C

- Normal N +16 °C til +32 °C

- Subtropisk ST +18 °C til +38 °C

- Tropisk T +16 °C til +43 °C

Noen Grundig kjøle-/fryseskap kan fungere i lavere temperaturer enn den oppgitte klimaklassen. Se i bruksanvisningen for å finne den eksakte laveste omgivelsestemperaturen ditt Grundig kjøle-/fryseskap kan brukes i. Hvis du har problemer med å finne bruksanvisningen, kan du laste den ned her ved hjelp av produktets modellnummer.

Frostfrie kjøleskap trenger ikke manuell avriming. Hvis kjøleskapet ikke har en avrimingsfunksjon, må du avrime det regelmessig. 

 

Kontroller fryserdelen for rim. Hvis innerveggene har synlig frost, kan det hende at apparatet ditt jobber mer enn nødvendig for å oppnå eller opprettholde den ideelle temperaturen. I dette tilfellet må du avrime fryserommet manuelt. 

 

Det anbefales at du avrimer fryserenheten i kjøleskapet omtrent én gang i måneden, eller når rimet er ca. 0,5 cm tykt.

 

For mer informasjon om avriming av fryseren, se bruksanvisningen. Hvis du har problemer med å finne håndboken, kan du laste den ned her ved hjelp av modellnummeret til produktet ditt. 

Når kjøleskapsdørene åpnes, møter den varme og fuktige luften utenfor apparatet den kalde og tørre luften inni. Dette fører til at vanndampen i den varme luften kondenserer og deretter fryser og fester seg til de innvendige veggene i fryserommet. Rimdannelse inne i fryseren gjør at kjøleskapet må jobbe mer og at ytelsen reduseres. 

 

Hvis du vil avrime det, trekker du støpselet ut av den elektriske kontakten. Plasser skåler i fryseren og noen håndklær som kan samle opp smeltevannet. La fryserdøren stå åpen. Du kan få fart på prosessen ved å plassere en skål med varmt vann i fryseren. 

Fryserommet rett foran fryserens vifte kalles «fast freeze». Kald luft blåses direkte på gjenstander som er plassert i hurtigfrysingsrommet, og fryser dem 10 % raskere enn gjenstander som er plassert andre steder i fryseren. Rask frysing er en automatisk funksjon i Grundig-kjøleskapet ditt. det er ingen tilleggsinnstillinger du trenger for å aktivere.

Quick Cool senker temperaturen i kjølerommet til 1 °C på kort tid. Kjøleren vil nå denne temperaturen uansett justert temperaturverdi. Denne funksjonen er nyttig for å raskt avkjøle gjenstander etter at du har kjøpt mange ting som du vil fryse raskt, eller før en fest eller en familiesammenkomst. 

 

For å aktivere den, trykk på Quick Cool-knappen på Grundig-kjøleskapet ditt. Kjøleskapet kjøler av rommet, og går tilbake til justert temperatur etter 2 timer. Hvis du vil avbryte Quick Cool før det, kan du trykke på knappen igjen for å deaktivere det.

Den beste måten å holde maten trygg på under et strømbrudd, er å la den være i kjøleskapet med dørene lukket.

 

Grundig-kjøleskap er utformet for å holde maten frossen i 10 til 18 timer ved et strømbrudd. Dette er mye lenger enn det du kan oppnå med andre metoder, for eksempel kjølebager. Åpne dørene minst mulig i denne tiden.  

 

Du finner nøyaktig tid for hvor lenge kjøleskapet kan holde maten frosset, i bruksanvisningen. Hvis du har problemer med å finne håndboken, kan du laste den ned her ved hjelp av modellnummeret til produktet ditt.

 

Hvis strømbruddet varer lenger enn den angitte tiden, må du huske på at du ikke bør fryse opptint mat på nytt.

Den anbefalte temperaturen er rundt 4–5 °C for kjøleskapet, og –18 °C for fryserommet.

Alle Grundig-kjøleskap har et unikt serienummer. På de fleste modeller er den plassert inne i apparatet, på venstre vegg.  Kjøleskap med fryser nederst har serienummeret på høyre vegg. 

På kjøleskap med frysere med flere dører er serienummer-klistremerket plassert under salatskuffene. Trekk dem ut for å nå klistremerket.

general-cta-image

Reparasjon og service

Fyll ut skjema for å registrere service på ditt Grundig-produkt