Alt du trenger å vite

Kjøl/frys

FAQ's

Vann fryser fra utsiden inn, og urenhetene i vannet skyves mot midten før de fryser.

Disse urenheter (mineraler som kalsium og kalk) er ufarlige så lenge du bruker drikkevann eller destillert vann. Flaske- og demineralisert vann har færre urenheter enn tappevann, så det vil gi klarere isbiter.

Kjøleskapet ditt påvirkes av omgivelsestemperaturen. Det kan trenge å jobbe mer eller i lengre perioder hvis temperaturen utenfor er høy. Dette er normalt, og ikke en feil. 

Pæren i kjøleskapet er laget for å vare lenge. Hvis din fortsetter å ryke, kan du se om ett av følgende kan løse problemet.

 

Kjøleskapets innvendige lyspære skal slukkes når døren lukkes. Hvis døren av en eller annen grunn ikke lukkes helt, kan pæren forbli tent, noe som igjen fører til at den ryker fortere. 

 

Kontroller om det er åpninger mellom dørpakningen og skapet. Hvis du finner noen, må du justere dørtetningen ved å trekke den forsiktig bort fra døren med fingrene. Hvis åpningene ikke forsvinner, må du kanskje bytte tetningen. Hvis det er tilfelle, må du kontakte en godkjent serviceleverandør. 

Det er flere grunner til at mat tørker ut i kjøleskapet eller fryseren. Vennligst se om ett av følgende vil løse problemet. Oppbevar maten riktig. Juster fuktighetsventilene på crisperen. Sjekk temperaturinnstillingen. Sørg for at den indre temperaturen tilsvarer temperaturinnstillingen. Hvis kjøleskapet ditt er kaldere eller varmere enn det burde være, kan det ha et teknisk problem. Ta i så fall kontakt med en autorisert serviceagent.

Pæren kan ha brent ut. Se brukerhåndboken din for å finne og skifte lyspæren ettersom dens plassering og hvordan dette gjøres endres avhengig av apparatets modell. Sørg for å bruke pærer som har riktig wattstyrke og spenning som merket på den originale pæren eller og bruksanvisningen din. Hvis du har problemer med å finne håndboken, last den ned her ved å bruke produktets modellnummer.

Det er normalt å høre lyder som ligner lyden av rennende vann mens kjøleskapet kjører. Disse lydene lages når væske og gass strømmer inn i kjølemediet. Dette er ikke en feil.

 

Lyden kan også komme fra vannforsyningen hvis kjøleskapet ditt har en ismaskin, eller fra den automatiske avrimingsfunksjonen hvis apparatet er en frostfri modell. Prøv å finne ut hvor lyden kommer fra. Hvis den kommer fra fryserområdet eller mellom vannforsyningen og isen, er lyden normal og vil stoppe automatisk etter en stund.

 

Hvis maskinen ikke fungerer som den skal når den lager denne støyen, må du ta kontakt med en godkjent servicerepresentant.

Det er vanlig å høre klikkelyder mens kjøleskapet er i gang. Denne lyden kan komme fra tidsbryteren for avriming hvis apparatet er en rimfri modell, eller fra isfunksjonen hvis kjøleskapet er utstyrt med en isbitmaskin.

 

Hvis du har lagt merke til en økning i indre temperatur sammen med klikkelydene, kan det hende at apparatets kompressor er overopphetet og klikklydene er lyden av kompressoren som slår seg av. Problemet kan ha sammenheng med kondensatorspiralene.

 

Kondensatorens funksjon er å frigjøre varmen apparatet produserer. Ledningene vil kanskje ikke fungere effektivt hvis de er dekket av smuss eller støv. Koble fra apparatet og finn spolene på baksiden av apparatet. Du kan rengjøre spolene med en skånsom børste eller børstemunnstykket til støvsugeren din, forutsatt at den er satt på lav sugeeffekt. Ikke bruk fuktige kluter eller håndklær når du rengjør kondensatorspiralene.  

 

Hvis apparatet ikke fungerer normalt mens det lager denne lyden, bør du ta kontakt med en autorisert serviceagent.

Det er normalt å høre en knitrelyd når kjøleskapet jobber. Denne lyden kan komme fra kjøleskapskomponentene som trekker seg sammen eller utvides, eller fra fallende isbiter hvis kjøleskapet ditt er utstyrt med en ismaskin. Dette er sannsynligvis ikke en feil.

 

Hvis apparatet ikke fungerer normalt mens det lager denne lyden, bør du ta kontakt med en autorisert serviceagent.

general-cta-image

Reparasjon og service

Fyll ut skjema for å registrere service på ditt Grundig-produkt